Nummõr' 112
Mihklikuu 26. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Määne Uma Pido tetä
 • Uudissõ
   
 • Haigõmajan kipõ röntgenimassin
 •  
 • Vahtsõnõ kodoluuraamat seto latsilõ
 •  
 • Karula näütüs Tarton
 •  
 • Kor´atas mälestüisi postitiist
 •  
 • Põlvan tulõ ökopido
 • Elo
   
 • Võõpson kalamiihiga kitsas käen
 •  
 • Lindal jakkus mälestüisi pikäst elost
 •  
 • Kaegõ no pinikuuti!
 • Märgotus
   
 • Rahmani Jan: häist asjust tulõ inämb kõnõlda
 •  
 • Bussipiätüisi nimmist
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Põlvan tulõ ökopido
   
  Allasõ Tiia
  tiiaallas@hot.ee
   
   
  Ökopidol opatas vannu huunit kõrda tegemä, miä om parhilla väega moodun. Pildi pääl sääne oppus Karulan. 
    
  14. rehekuu pääväl peetäs Põlvan ökopido «Rohilidsõmb elo», miä taht ütte köütä inemiisi, kiä huulva luudusõst ja esihindäst.

  Festivalil saa tutvust tetä ökoehitüse, seoilmaaigsõ prahimajandusõ, vannu huunidõ kõrdategemise, mitmõsugumadsõ luudusligu kraamiga ja pall’o muuga.

  Plaanin omma seene-, vii-, mii-, villa-, lina-, paprõ-, mahesöögi ja viil mitmõ muu opitarõ.

  Põlva maakunna Süvähavva luudustalo mõtlõs ökopidol tsäid pakku. Talo üts edendäjä Tobrelutsu Peep kõnõl’, et tiitarrõ pandas üles kümneliitrine annom, kost sõs huvilidsõ egä tunni takast tervüsetsäid saava. Tsäihaina omma inämbüste peri Kutkina Liisi kasvandusõst.

  Tobrelutsu sõnno perrä om tego hää ettevõtmisõga, a sõski võinu as’a takan olla terve vana Võromaa, mitte õnnõ Põlva maakunna jago.

  Ökofestivali kõrraldas Põlva Maavalitsus.

  Pido lõpõtas andsambli Jää-äär kontsõrt. Festivalil olõmisõ iist rahha ei küstä.

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
   
    
   Uma Lehe sõbõr!