Nummõr' 55
Hainakuu 20. päiv 2004
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Opiti pille ja võro kiilt
 •  
 • Latsiga perride suvõpäävä Moos'ten
 •  
 • Kaika Suvõülikuul' tulõ Mõtsavelle talun
 •  
 • Loosi naasõ saiva nal'anõnnos
 • Elo
   
 • Nal'anaasõ võhm tege kadõdas
 •  
 • Vesi Salme: võrokõsõ omma kõgõ lahkõmba
 •  
 • Tulõ puutri-oppus tervüseviaga inemiisile
 • Märgotus
   
 • Kreeka tekk' Euruupalõ tagaotsaga äräq!*
 •  
 • Tammemäe Silver: veoautukrossin võistlõs miis' mehe vasta
 • Kirä
  Kagahii
  Aholämmi
  Perämäne külg
   
   
   
  Kreeka tekk' Euruupalõ tagaotsaga äräq!*
  Tagaots - väkev vutirelv
    
   
  Pulga Jaan, vuti-analüütik 
   
  Suur' jalgpall' om läbi saanuq ja om aig tuu etendüse üle mõttiid mõlgutaq. Kiä tuun tsirkusõn pääkloun' oll' – miis'kund, treener', kohtunik, publikum, rahameheq? Milles Läti alagrupist edesi es päseq? Mia sys saanuq, ku olõs päsnüq?

  Kygõpäält perämäne küsümüs. Kyik' tiidväq, et Läti pääministri olõs hiusa rohilidsõs värm'nüq. Kas ainult? Ma arva, nii mynigi rahamiis' olõs viha peräst üleni rohilidses lännüq. Mitte jalgpalli, yks saamalda jäänüq miljuniidõ peräst.

  Mille saamalda? Selle, et nuuq paar' miljunit lätläst tulõ-õiq ilmangi kyik' staadionni pääle, a paar'sada tuhat hollandlast jäänüq tulõmadaq külh.
  Arvada võit, et rahastajiidõ jaos võrdus üts' hollandlanõ vähämbält kümne lätläsega, kyik' kallimbaq hotelliq ja värgiq sisse arvõstaq. Tuu omgiq põhjus, milles Verpakovskisõlõ jäeti sakslaisi vasta 2-3 penaltit andmadaq ja hollandlaisilõ kingiti kats' edimäst värdet (Davidsi olõmadaq penalti ja van Nisterroy sulusaisust lüüd värde). Ja Verpakovskisõ vasta lasti sakslaisil kasutaq kõrivõttiid, miaq ommaq keeledüq es'kiq vabamaadlusõn.

  Jah, kahtlasõlt häste satas taa asi näil jalgpallin vällä: Prantsusmaal võit Prantsusmaa, kuna Brasiilia om kõtust vallalõ ja meheq saisvaq platsi pääl jalaq ristin, et püksi es tulluq. Perse hädä, mis muud.

  Kaeq imet: Portugalin jõudva finaali kõrraldajamaa Portugal ja olümpiämänge kõrraldaja Kreeka.

  Määne olluq tegeligult 2004. aasta Euruupa edimäne jalgpallimaa? Ma ütli inne turniiri ja viil põrõltki, et Tšehhi. Milles nimäq sys Kreekalõ kaoti?

  Kygõpäält: Kreeka sai inne mängu kats' päivä inämb puhada. Tõnõ põhjus: Tšehhi ja sisult terve Euruupa kygõ parõmb mängjä Pavel Nedved lüüdi mängust persega vällä!

  Tuud tulõ mõista syna-synalt! Nedved sai värte all palli ja nakas' pääleq lüümä. Äkki karas' kostki timä sällä takast kreeklanõ löögile ette ja sääde perse õkvalt Nedvedi põlvõ vasta. Nedvedil oll' huug seen, pidurda tä es jõvvaq ja põlv' läts' vasta kreeklasõ perset.
  Tuu viimäne asi oll' muiduki kõvõmb. Kui kreeklanõ olõs tuud tennüq jalaga, pidänü tälle näütämä kõllast vai verevät kaarti ja Nedved saanuq karistuslöögi. Aga kohtunik es tiiq vällägi, jo sys persega võit tetäq üleültse kykkõ, ku õkvalt pall'as ei kooriq! Pall'askuurmisõ iist saat kõlladsõ kaardi.
  Ja oh imede imeq, Portugali ohtlik pääleqlüüjä (nimi oll' vas't Miguel), sai mängun Kreekaga kannataq jälki tuusama kihäosaga (kreeklanõ hüpäs' tälle persegaq ette) ja pidi oiatõn pingi poolõq ruumama.

  Portugallanõ hoitõ rinnust kinni, vist oll' massa põrutus. Ma muiduq es usknuq, a keskkoolin sai esiq pinginaabri Kallõ käest vutimängu-aigu persega säändse liti, et tükk' aigu vidi jalgu perän. Täl oll' tuu kotus ka erilidselt kitsas ja terräv, ilmselt kreeka tüüpi.

  Miä sys jalgpallist edesi saa? Nuuq kats' persenippi opitas lindi päält ruttu selges ja varsti lüvväs kreeklaisi näide uma relvaga.

  A perset om jo joba väega ammuq pallimängun kasutõt: Lõuna-Ameerikan mängiti inne konkistat määnestki pallimängu persega. Tuu oll' mõnus mäng viil tuu poolõst, et kaotajaq lüüdiq mahaq.

  Tiid kiäki, Viigu yks viil' eläs? Paistu tõnõ sääne sündsä ja hää viiega mehekõnõ ollõv, mänge nii, et laipu mahaq es jääq. Kahju peris, ku timä mahaq om lüüd. Aga noh, ku jalgpalli huvidõn, sys olguq pääleki.

  * Jutt om vahtsõn kiräviisin

   
  Mis sa arvat?
   
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  Ettekandja himostasõ kõnõlda kõiki tõisi kiili pääle eesti keele!

  Soomõ prohvesri Virmavirta Jarmo eestläisi eesti keele häbendämisest (PM)


   
     
   Uma Lehe sõbõr!