Nummõr' 112
Mihklikuu 26. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Määne Uma Pido tetä
 • Uudissõ
   
 • Haigõmajan kipõ röntgenimassin
 •  
 • Vahtsõnõ kodoluuraamat seto latsilõ
 •  
 • Karula näütüs Tarton
 •  
 • Kor´atas mälestüisi postitiist
 •  
 • Põlvan tulõ ökopido
 • Elo
   
 • Võõpson kalamiihiga kitsas käen
 •  
 • Lindal jakkus mälestüisi pikäst elost
 •  
 • Kaegõ no pinikuuti!
 • Märgotus
   
 • Rahmani Jan: häist asjust tulõ inämb kõnõlda
 •  
 • Bussipiätüisi nimmist
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Haigõmajan kipõ röntgenimassin
   
   
  Täämbä, 26. süküskuu pääväl, nakkas Lõuna-Eesti Haigõmajan Kubijal tüüle vagivahtsõnõ ja väega kipõ röntgenimassin: röntgenipilti ei piä inämb ilmutama, taa lätt õkvalt arvutihe.

  Lõuna-Eesti Haigõmaja päätohtrõ Kermese Reinu sõnno perrä omma vahtsõ röntgenimassina pildi selgembä ja ku väega kipõ om, sõs saa pilte saata õnnõ mõnõ minodiga tõsõ haigõmaja tohtrõlõ ja timä käest nõvvu küssü.

  Vahtsõ massina jaos and’ euroliit projektist «Baltic Rural Broadband» 780 000 kruuni. Tõsõ säändsesama massina ostsõ Lõuna-Eesti Haigla uma polikliiniku jaos.

  Projekt «Baltic Rural Broadband» tuu Võro maakunda viil rahha: mano tulõ kotussit, kon saat internetti pruuki, Võromaa Kutsõhariduskeskusõlõ ostõtas puutrõvärki mano ja edendedäs maakunna teedüsse süsteeme Internetin.

  UL

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
   
    
   Uma Lehe sõbõr!