Nummõr' 55
Hainakuu 20. päiv 2004
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Opiti pille ja võro kiilt
 •  
 • Latsiga perride suvõpäävä Moos'ten
 •  
 • Kaika Suvõülikuul' tulõ Mõtsavelle talun
 •  
 • Loosi naasõ saiva nal'anõnnos
 • Elo
   
 • Nal'anaasõ võhm tege kadõdas
 •  
 • Vesi Salme: võrokõsõ omma kõgõ lahkõmba
 •  
 • Tulõ puutri-oppus tervüseviaga inemiisile
 • Märgotus
   
 • Kreeka tekk' Euruupalõ tagaotsaga äräq!*
 •  
 • Tammemäe Silver: veoautukrossin võistlõs miis' mehe vasta
 • Kirä
  Kagahii
  Aholämmi
  Perämäne külg
   
   
   
  Tulõ puutri-oppus tervüseviaga inemiisile
   
  «Hõe, kõik' tervüseviaga (eesti k. puudega - UL) inemise, kes ti loeti Umma Lehte, tulkõ op'ma!» kuts vahtsõ üle-eestilidse puutri-oppusõ Võromaa juht' Kodarasõ Koit sügüsest ummi tiidmiisi tävvendämä.

  Sügüse lätt Euruupa Sots'aal'vondi abiga käümä üle-eestiline programm', miä pakk tervüseviaga inemiisile Interneti-keskkunnan oppust ja mano vahtsit tiidmiisi, tüü- ja karjäärinõvvu.

  Ku vaia, andas ka psühholoogilist tukõ ja infotehnoloogiliidsi abivahendiid.
  Tal'na Tehnigaülikooli ja MTÜ THINK Eesti kuuntüüga saa tettüs suur' projekt', miä om jakus minevä sügüse lõppõnulõ oppusõlõ. Tuu oppusõ käve eduga lõpuni 56 tervüseviaga inemist.

  Koolitusõlõ omma oodõdu kõik' osalidsõ vai tävveligu tüüvõimõtusõga inemise ja nuu, kinkalõ om annõt papõr' tervüsevia kottalõ.
  Lugõ õnnõ suuv' hinnäst tävvendä ja manopäsemine puutrilõ-internetiühendüsele.

  Et tego om kaugoppõga, sis saa egäüts' valli hindäle pas'va ao, et op'misõlõ pühendüdä. Suurõmbin maakunna keskuisin tulõva aig-aolt seminääri.
  Egä inemisega tegeldäs eräle, kõgõ saa nõvvu küssü kas telehvonni vai e-kiräga.

  Kuis oppusõlõ saia, tuud saa küssü projekti Võromaa koordiniirja Kodarasõ Koidu käest, kiä esi lõpõt' minevädse kursusõ.

  Kõlistagõ tel: 50 18 935, 78 24 132 vai saatkõ e-kiri: koitkodaras@hotmail.com

  Ku om suuvi, saa timä käest ka osavõtja avaldusõ blanketi. Avaldusõ tulõ saata pääliina 1. septembris aadrõssi pääle: Külliki Bode, Kasesalu 24–8, Ääsmäe, 76402 Harjumaa vai e-kiräga: kylliki@think.ee

  UL
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  Ettekandja himostasõ kõnõlda kõiki tõisi kiili pääle eesti keele!

  Soomõ prohvesri Virmavirta Jarmo eestläisi eesti keele häbendämisest (PM)


   
     
   Uma Lehe sõbõr!