Nummõr' 111
Mihklikuu 12. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Vana ehitüs moodun
 • Uudissõ
   
 • Suurõmb toimõtulõgitoetus: hää ja halv ütekõrraga
 •  
 • Roosiku laadulõ tulõ jäl elo sisse
 •  
 • Ilo ja häädüs olõ-i viil ilmast kaonu!
 •  
 • Suguvõsa-huviliidsi oodõtas Võrolõ
 •  
 • Ivaski Alberti kirätöie ja pilte näütüs
 • Elo
   
 • Ivaski Albert 100
 •  
 • Sügüsene Lapimaa om helde
 •  
 • Külä ütine postkast
 • Märgotus
   
 • Ku palgast kõnõlõ-i...
 •  
 • Kanepi Leeni: olnu hää, ku Järvekülän viil kuul olõsi!
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Post sai arvu, saagu telekas kah!
   
  Postivalitsus sai arvu, et rahvas nurisõs, et postkasti tulõ ülearvu pall’o reklaami. Asi sai kõrda nii, et kellele tuu ei miildü, või panda postkasti pääle sildi «Ainult tellitud postile». Kas telekamehe kah saanu arvu, et reklaam ja ummi saatidõ tutvastegemise-teedüstüse egä veeränd tunni takast om liig mis liig? Ku om vaia, sis võisi tuud olla üts kõrd saatõ aigu.

  Ja hummogu võisi telekast Eestimaa laulõ laskõ. Nuu, kellele välismaa laulu miildüse, makasõ vai omma tüül.

  Simsoni Andrus Võrolt

  Mis sa arvat?
   
   
  Illos vai jälle?
   
  Taha-i inämb kõnõlda Võro liina «kivipargist» – tuu om laemb hädä, et eesti koton ei jäetä inämb üttegi mullaraakõist alalõ, egäle poolõ laotas kivi pääle. Sis pandas viil lilli valgidõ plastpottõ seen posti otsa tilbõndama ja «kauni kodo» avvuhind om niisama häste ku karmanin.

  Ma es andnu külh üttegi avvuhinda noilõ, kes aia plastvidinit täüs topva vai ku «kaunis kodos» nimetedäs rikka rahva elämine, kos peremiis olõ-i pia üttegi asja ummi kässiga valmis tennü.

  Ku om vaia «kauni kodo» avvuhindu jaka, astkõ mõnikõrd sisse ka mõnõ vanamemme elämiste. Mutikõnõ majandas aian ummi floksõ ja jorjenidega ja timä elämine või olla väega ilosahe är säet.

  Lehelugõja Sõmmõrpalo vallast (autor om teedä)

  Mis sa arvat?
   
   
  Nipp sibulide pästmises
   
  Sibulit olõ-es vaia terve suvi valla: meil kasvi nä niigi kooni kümne sentimeetri lakjudsõs.

  Joba mitmit nädälit tagasi naati meile kõrdapiten taad vihmakõist andma. Suvõl ilma vihmalda är harinu sibula es ooda säänest pauku, mis näile krae vaihõlõ sattõ: võti päälidse kaudu likõ hindäle sisse. Mu imäl Ollil oll’ tükk tüüd, ku löüdse vihmavaihõlidsõ ao, et nä är haarda.

  Vahtsõnõ hädä: ku lõikat mõnõ sentimeetri korgudsõlt är ja panõt kuioma, sõs jääs sibulilõ vesi sisse. Et vett vällä saia, tarvitimi ütte vanna rahvatarkust. Mu naasõ Aili hää sõbranna opas’, kui sibula «naardma» aia. Seo tähendäs tuud, et päält tulõ ots päkkigä lakja kisku nigu pildi pääl ja sõs kuioma panda. Tõnõ päiv sai nuhutõdus, es olõki inämb määnüt lõhna!

  Mandli Sulev


  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
   
    
   Uma Lehe sõbõr!