Nummõr' 111
Mihklikuu 12. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Vana ehitüs moodun
 • Uudissõ
   
 • Suurõmb toimõtulõgitoetus: hää ja halv ütekõrraga
 •  
 • Roosiku laadulõ tulõ jäl elo sisse
 •  
 • Ilo ja häädüs olõ-i viil ilmast kaonu!
 •  
 • Suguvõsa-huviliidsi oodõtas Võrolõ
 •  
 • Ivaski Alberti kirätöie ja pilte näütüs
 • Elo
   
 • Ivaski Albert 100
 •  
 • Sügüsene Lapimaa om helde
 •  
 • Külä ütine postkast
 • Märgotus
   
 • Ku palgast kõnõlõ-i...
 •  
 • Kanepi Leeni: olnu hää, ku Järvekülän viil kuul olõsi!
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Ivaski Alberti kirätöie ja pilte näütüs
   
   
  15. süküskuu pääväl kell 13 tetäs Võrol Võromaa Muusõumin vallalõ välläpanõk «Albert Ivask – koolimees, loodusekaitsja ja kodu-uurija».

  Kaia saa Ivaski kokko pantuisi raamatukõisi Võro liinast ja Võromaast. Noidõ siän om ka 1940. aastagal üten Vahtra Jaaniga kirotõt «Taevaskoda ja Valgemetsa» ja aokirändüsen ilmunu kirätöid luudusõkaitsõst.

  Viil omma välän Ivaskile pühändedü raamadumärgi (ekslibrise),Võru Õpetajate Seminari nuuritsõõri 1926. aastagal vällä antu käsikiräline almanakk «Tõrvik nr. 5», kon om seen Ivaski tsehkendet pilt ja raamadumärk jm. Kaemisõs om vällä pantu ka Ivaski tettüisi pilte ja fotoalbumit.

  Võromaa Muusõum uut näütüse vallategemisele kõiki Ivaski Alberti sõpru, tutvit, luudusõhoitjit ja kodo-uurjit, et ütenkuun miilde tulõta noid vanno aigõ, ku Ivaski Albert oll’ viil mi siän.

  UL

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
   
    
   Uma Lehe sõbõr!