Nummõr' 111
Mihklikuu 12. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Vana ehitüs moodun
 • Uudissõ
   
 • Suurõmb toimõtulõgitoetus: hää ja halv ütekõrraga
 •  
 • Roosiku laadulõ tulõ jäl elo sisse
 •  
 • Ilo ja häädüs olõ-i viil ilmast kaonu!
 •  
 • Suguvõsa-huviliidsi oodõtas Võrolõ
 •  
 • Ivaski Alberti kirätöie ja pilte näütüs
 • Elo
   
 • Ivaski Albert 100
 •  
 • Sügüsene Lapimaa om helde
 •  
 • Külä ütine postkast
 • Märgotus
   
 • Ku palgast kõnõlõ-i...
 •  
 • Kanepi Leeni: olnu hää, ku Järvekülän viil kuul olõsi!
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Roosiku laadulõ tulõ jäl elo sisse
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
    
   
  Roosiku laadu päält saa hindäle lamba osta. 
    
  29. süküskuu pääväl kell 12 tulõ Antsla vallan Tsooru lähkül Roosikul mihklipäävä laat. Laatu peeti tan viimäte nii ammu, et kiäki tuud inämb mäletä-i.

  «Löüdsemi üte vana raamadu, kos oll’ kirän, et Roosikul oll’ vanastõ laat olnu,» kõnõl’ üts laadu kõrraldaja, Lepistü kooli direktri Köötsi Ainu. Tuu raamadu pääle tull’gi koolirahval mõtõ laat vahtsõst elolõ herätä.

  «Kah’os omma küläst kõik vanakõsõ är kaonu, kes mäletänü, koskotsil tuud laatu peeti,» kahjatsõs Köötsi Ainu. «Vana koolitädikene Maisi Pärja olõsi vast tiidnü, a timä kuuli kah är. Es tulõ õigõl aol päähä timä käest taad laadu-asja küssü.»

  Tuuperäst tetäski laat seokõrd kooli moro pääl. Ku kiäki Roosiku kandist peri inemine tiid midägi õigõst laadukotussõst, võisi tä kimmähe koolirahvalõ kõlista. Laadukõrraldaja uutva kõiki huviliidsi paiga pääle kauplõma ja ostma. Kellegi käest platsimassu ei võeda. Müügikraamis oodõtas käsitüüd, süküsandõ vai sis midägi säänest, miä om inemisel perrä jäänü ja passis ärandmisõs. «Naabritädi taht lambit maaha müvvä ja vast iks tulõ tõisi müüjit kah,» luut Köötsi Ainu.

  Laadu pääl võit kõnõlda iks uman hään keelen, ütlese kõrraldaja, kiä tuud egäl juhul esi tegevä.

  Mihklilaadu pidämine om elolõ herätet ka mõnõn tõsõn Võromaa paigan: näütüses Sõmmõrpalo vallan Sulbin tulõ mihklipäävä laat 30. süküskuu pääväl. Minevaasta tull’ pääle 66 aastakka peet laadu pääle kokko peris hulga rahvast.

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
   
    
   Uma Lehe sõbõr!