Nummõr' 111
Mihklikuu 12. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Vana ehitüs moodun
 • Uudissõ
   
 • Suurõmb toimõtulõgitoetus: hää ja halv ütekõrraga
 •  
 • Roosiku laadulõ tulõ jäl elo sisse
 •  
 • Ilo ja häädüs olõ-i viil ilmast kaonu!
 •  
 • Suguvõsa-huviliidsi oodõtas Võrolõ
 •  
 • Ivaski Alberti kirätöie ja pilte näütüs
 • Elo
   
 • Ivaski Albert 100
 •  
 • Sügüsene Lapimaa om helde
 •  
 • Külä ütine postkast
 • Märgotus
   
 • Ku palgast kõnõlõ-i...
 •  
 • Kanepi Leeni: olnu hää, ku Järvekülän viil kuul olõsi!
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Suurõmb toimõtulõgitoetus: hää ja halv ütekõrraga
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
   
   
  Minevä nädäli kitt’ valitsus hääs sotsiaalministri ettepanõgi – vahtsõst aastast naatas masma toimõtulõgitukõ 900 kruuni (seoniaoni 750) ja tüüldäinemise tukõ 1000 kruuni (seoniaoni 400). Ütelt puult hää, tõsõlt puult halv, arvasõ taast as’ast mikandi sotsiaaltüütäjä.

  «Et latsiga perre suurõmbat rahha saava, tuuga olõ tävveligult peri, a ku inemine tahaki-i tüüle minnä ja 900 kruuni lätt tävveligult viina pääle, tuuga ma külh nõuh ei olõ,» löüd Misso valla sotsiaaltüütäjä Kalda Helli.

  Tä ütles, et Misso vallan om säändsit, kinkalõ es tohtnu joht rahha mano anda, umbõs üts neländik.

  «Noilõ es võinu rahha kätte anda, võinu anda kõrraga söögikraami,» pakk Kalda Helli. «Parhilla om nii, et võtva poodist võla pääle süüki ja muud kraami, a poodimüüjä tiiä-i, kas nä tuu iist kunagi rahha kah toova.»

  «Kellele tõtõstõ vaia, tuu jaos om seo uudis hää,» kõnõlõs Mõnistõ valla sotsiaaltüütäjä Zilmeri Sirje. «Hinna omma nii pall’o kallimbas lännü, et seo 750 kruuni om iks jama.» Tõnõ lugu om noidõga, kink jaos om toimõtulõgitoetus taskuraha viina jaos.

  Ku parhilla saa Mõnistõ vallan tukõ 18-19 peret, sis noist säidse omma säändse. «Kats peret saiva tüüpraktikalõ, a kolmõst kuust kats ja puul juudi,» tahaki-i mõni miis tüüle minnä ja tulõ Zilmeri Sirje sõnno perrä jäl valda toetusrahha nuiama.

  Et vallal om parhilla suurõmb õigus säändsile toimõtulõgitoetus masmalda jättä, sis ütele mehele tuud es andaki.

  Zilmeri Sirje kitt ka võimalust, et ku perren omma väiku latsõ, saa noid ka muudmuudu tukõ, ku õnnõ rahaga. Näütüses osta latsõlõ sängu vai perrele mõsumassina. «Imä omma tubli ja väega tenolidsõ,» ütles tä, a essi kotsilõ jätt ütlemäldä...

  Et tüüldäinemise tugi nõsõs 1000 krooni pääle, tuu om Zilmeri Sirje meelest hää noilõ, kiä tahtva liinan oppuisil kävvü: parhillatsõ 400 kruuni sõit inemine kõik maaha ja elämise jaos ei jää midägi perrä.

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
   
    
   Uma Lehe sõbõr!