Uma Leht levis Eesti Posti õkvapostitusõga vanal Võromaal ja Setomaal (Võro maakund, Põlva maakund (va Ahja, Vastse-Kuuste vald ja Maaritsa side), Karula, Taheva vald ja Tõllistõ valla lõunanukk Valga maakunnast, Puul Miiksi valda Tarto maakunnast). 
  
  
Uma Lehe tel´mine 
  
Umma Lehte saa telli

• e-kiräga (info@umaleht.ee)

• vai kõlistõn 78 22 221

• egäst postkontorist ütskõik määndsen Eesti nukan. Telmisenummõr om 00917.

Telmine mass:

6 kuud – 6 €
7 kuud – 7 €
8 kuud – 8 €
9 kuud – 9 €
10 kuud – 10 €
11 kuud – 11 €
12 kuud – 12 €


Umma Lehte saa osta

Võromaal ja Setomaal puutõst-putkadõst.
Talnast Ateena raamadupoodist (Roosikrantsi 6)
Tarto pääpostkontorist
Seto Talomuuseumist Verskah
Karula Rahvuspargist
Uma Lehe toimõndusõst (Tartu 48, Võru)