Nummõr' 110
Põimukuu 29. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
  Pääleht
   
 • Võro mängu internetin
 • Uudissõ
   
 • Lõõdsapido Võro liinan – Teppo avvus mängiti säidsmendät kõrda
 •  
 • Sibula- ja kalalaat Lüübnitsan
 •  
 • Ehitämisoppus Karulan
 • Elo
   
 • Mõtsaülembäst pinikasvatajas
 •  
 • Võro tütrigu suvõkursus ekvaatori pääl
 • Märgotus
   
 • Metsuri Marje: andminõ tege ilma parõmbas
 •  
 • Küläkiil ja liinakiil
 • Aholämmi
  Kagahii
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
   
  Lõõdsapido Võro liinan – Teppo avvus mängiti säidsmendät kõrda
   
  Lauritsa Leelo
  Harju Ülle
    
   
  Ütenmängmine Teppo pille pääl: Tartese Heino (kural), Ruusamäe Elmar, Lindmetsa Harri ja Leisi Toivo. 
    
   
  Telgi Maimu õnnitlõs juubilari Kahari Heinarit. 
    
  27. põimukuu pääväl peeti Võron Võromaa Muusõumi 7. lõõdsapäivä, mis olli pühändedü Teppo Augusti 131. sünnüaastapääväle. Pilli mängse kümme miist ja üts naanõ kah.

  Välän tull’ veidü vihma, tuuperäst minti Kreutzwaldi muusõumi hoovi asõmõl mängmä Võro Muusigakooli saali.

  Teppo lõõtsu pääl mängse ütessä pillimiist: vanõmbist miihist Lindmetsa Harri, Kahara Heinar, Tartese Heino, Ruusamäe Elmar, Leisi Toivo ja Saarniti Heini. Noorõ pillimehe olli Noormaa Tarmo, Kõivupuu Kaarli ja Oksa Toomas. Karmoškat tõmmas’ Kartsepa Johannes ja Sarniti pilli pääl mängse Paide Külvi. Külvi om õnnõ kats kuud lõõtsa tõmmanu, a häbendä-es sukugi «vannu kallu» siän üles astu. Päältkaejit oll’ saalin üle saa inemise.

  Lõõdsapäivil peeti meelen ka kattõ juubilari: Põlva mehel Kahara Heinaril sai täüs 60 aastat ja Osola mehel Lindmetsa Harril 65.

  Heinar mängse alostusõs Veriora kandist peri paarisaa aasta tagust luku ja ütel’: «Vanastõ tetti egä kõrd sündmüse perrä lugu. Ma esi, näet, ei olõ laulõ tennü, a ma mängi teile uma vanaesä luu, mis om kirotõt Võro laadus.»

  Lindmetsa Harri om pall’o tüüd är tennü Harglõ-Rõugu lõõdsalugudõ alalõhoitmisõs. Noid lukõ mängse tä ka lõõdsapääväl.

  Savõrna lõõdsamiis Tartese Heino kõnõl’, et inemiisile nakkas lõõdsamäng inämb ja inämb miildüma. Tedä kutsutas mängmä nii kolm kõrda nädälin ja kutsmiisi tulõ kõgõ mano. Tartese Heinol oll’ ka väega hää miil, et löüdü hulga inemiisi, kiä loi Umast Lehest palvõt Võromaa lõõdsamängjist teedä anda ja kõlisti tälle.

  Lõõdsapäävä kõrraldaja, Võromaa Muusõumi juht Telgi Maimu jäi pääväga rahulõ. Pido läts edesi Kreutzwaldi muusõumi tsäimajan, kos Maimul es lasta sukugi istu: tedä haarti kõgõ tandsupõrmandulõ.
   
  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
   
    
   Uma Lehe sõbõr!