Nummõr' 55
Hainakuu 20. päiv 2004
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Opiti pille ja võro kiilt
 •  
 • Latsiga perride suvõpäävä Moos'ten
 •  
 • Kaika Suvõülikuul' tulõ Mõtsavelle talun
 •  
 • Loosi naasõ saiva nal'anõnnos
 • Elo
   
 • Nal'anaasõ võhm tege kadõdas
 •  
 • Vesi Salme: võrokõsõ omma kõgõ lahkõmba
 •  
 • Tulõ puutri-oppus tervüseviaga inemiisile
 • Märgotus
   
 • Kreeka tekk' Euruupalõ tagaotsaga äräq!*
 •  
 • Tammemäe Silver: veoautukrossin võistlõs miis' mehe vasta
 • Kirä
  Kagahii
  Aholämmi
  Perämäne külg
   
   
   
  Kikkasiini tohe-i juuriga vällä kakku!*
   
  8. hainakuu päävä Postimehen olle jutt 75-aastadsõst naasõst ja man pilt' kikkaseenist. Maq ei saaq ynnõ häste arvu, mille olli seol mutikõsõl kikkaseeneq kygõ juuriga vällä kistuq?

  Tuu kotusõ pääl, kost seeneq juuriga vällä kakutas, naid inämp kasu-i, vai ku kasus, sys myni ütsik. Kas sys ahnus nii suur' om, et ei saaq väist pruukiq?
  Tuu muti juurigaq vällä kistu kotussidõ päält olõs väidsega kor'atõn saanuq vas't mitmõsaa tuhandõ krooni iist kikkasiini müügis ja inemiseq umalõ hämmätüses kah!

  Inemine olõ-i kahr, et siini juuriga üles kakk. Esiq näi maq kah Orava raudtiijaama man kõrd kikkaseenen ollõn kahru. Kahr sei ähken-puhkõn kikkasiini ja olle ynnõ tossin miitret kavvõmban. Võtsõ iks süäme alt külmäs külh, ku kahr hinnäst sirgu ai ja muq poolõ kai.

  Sys ma vilisti häste kõvva ja kahr oll'gi lännüq. Tuu lugu juhtu kygõst 400-500 miitre kavvusõn asfalttiist.
   
  Mudakogõr
  (kirotaja om Umale Lehele teedä)
  * Jutt om vahtsõn kiräviisin
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  Ettekandja himostasõ kõnõlda kõiki tõisi kiili pääle eesti keele!

  Soomõ prohvesri Virmavirta Jarmo eestläisi eesti keele häbendämisest (PM)


   
     
   Uma Lehe sõbõr!