Nummõr' 109
Põimukuu 15. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Suvõülikoolin oll’ hulga rahvast
 • Uudissõ
   
 • Karula laulu plaadi pääl
 •  
 • Kolmõ laulumehe plaat
 •  
 • Vana Võromaa kaart
 • Elo
   
 • Karilatsi muusõumi as’a saava umakeelidse sildi
 •  
 • Liivlaisi päiv Iren oll’ uhkõ
 •  
 • Palgiparvõtamisõst Koiva pääl
 • Märgotus
   
 • Ku eläs võro kiil, püsüs ka võro miil
 •  
 • Võro kiil ja kultuur katõ maakunna arõndamisõ ja edendämise plaanõ seeh
 • Kagahii
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
   
  Karilatsi muusõumi as’a saava umakeelidse sildi
   
  Allasõ Tiia
  tiiaallas@hot.ee
    
   
  Kera Kerli Lustilt (kural), Aia Sirli Mõtsavaaralt ja Miti Angela Krabilt aviti üten tõisi laagriliisiga muusõumi asjulõ võrokeelitsit nimmi löüdä. 
    
          
   
   
   
   
  Vahtsõst aastast saava Põlva talorahvamuusõumi as’a võrokeelidse nimesildi.
   
  Tulõvaasta omma Põlva talorahvamuusõumin Karilatsin pall’odõ asju man võrokeelidse sildi: seo kuu algusõn sääl laagrin olnu latsõ aviti asju nimmi võro kiilde ümbre panda. Umakeelidse nime saava ka muusõumi mitmõsugumadsõ huunõ.

  Muusõumi pää Roobi Reet kõnõl’, et võrokeelitside silte mõttõ käve vällä Laube Kadri, üts laagri iistvõtja.

  Pääle võrokõisi edimäst tsõõriklauda sai asi vahtsõ vungi. «Ummi tüütäjidega kõnõldõn tull’ vällä, et taa om hää võimalus võrokiilset opmiskeskkunda luvva,» ütel’ Roop. Muusõumin oll’ laagrin 21 last üle vana Võromaa Räpinäst nikagu Varstuni. Kaeti tüüriistu, tetti pilt ja pakuti õigit sõnnu vällä.

  «Es olõ rassõ vällä pakku, kotost omma naa as’a iks veidükese tutva,» ütel’ Otsa Karl, Haani-Ruusmäe Põhikooli 7. klassi poiskõnõ. Tälle, nigu koolivelele Kalkuni Henn-Hillarilegi, miildüvä muusõumin armõtulõ vana massina.

  Laube Kadri sõnnu perrä opiti timahavvatsõn suvõlaagrin inämb Põlva kihlkunda tundma. Fastrõ Mariko iistvõtmisõl tetti Uma Lehe latsinuka ülesandit, Kõivupuu Marju tutvust’ Põlva kihlkunda, kõnõl’ Võromaa sannast jpm.

  Vilustõ põhikooli tütrik Peterselli Kristiina tull’ jo tõist aastat laagrihe põnõvidõ ettevõtmiisi ja sõbraliidsi inemiisi peräst. «Häste põnõva olli õdagudsõ mängu,» nimmas’ tä.

  Latsilõ miildü väega muusõumiga tutvassaamisõ maastikumäng, mille Koksi Helen võro kiilde pand’ . «Võro keelen oll’ seo mäng latsi meelest pall’o lahedamb,» ütel’ Laube Kadri. «Nakka taad soovitama võro keele oppajilõ. Taa avitas häste võro kiilt opada.» Laagriga ütel aol muusõummi trehvänü Mammaste latsiaid-alkooli oppaja Anijala Anar ütel’, et taht sügüse ummi latsiga kimmähe taad maastigumängu tegemä tulla.


  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
   
    
    
   Uma Lehe sõbõr!