Nummõr' 109
Põimukuu 15. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Suvõülikoolin oll’ hulga rahvast
 • Uudissõ
   
 • Karula laulu plaadi pääl
 •  
 • Kolmõ laulumehe plaat
 •  
 • Vana Võromaa kaart
 • Elo
   
 • Karilatsi muusõumi as’a saava umakeelidse sildi
 •  
 • Liivlaisi päiv Iren oll’ uhkõ
 •  
 • Palgiparvõtamisõst Koiva pääl
 • Märgotus
   
 • Ku eläs võro kiil, püsüs ka võro miil
 •  
 • Võro kiil ja kultuur katõ maakunna arõndamisõ ja edendämise plaanõ seeh
 • Kagahii
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
   
  Kirodi tsikolõ muusigat
   
  Lugi ti lehest, et üts Misso kandi miis kasvatas tsiko muusigaga. Sis turgahtu mullõ päähä üts hää mõtõ vai äriplaan, nigu no vahtsõmbal aol üteldäs.

  Piä hinnäst kah muusigamehes. Olõ esiki mõnõ helütüü tennü, nii paarikümne luu ümbre. A noidõga om pahanduisi olnu – ei lää pääle, nigu üteldäs.

  Sis tull’gi mõtõ, et ku nä inemisile ei kõlba, sis vast Misso mehe tsikolõ kõlbasõ külh. Tsiga vast ei saa arvogi, et nuu helütüü säändse viledsävõitu «miksidü» omma. Ja nii olõsigi äriplaan kimmäs, võisi vai är kah patõntiiri.

  Oleski Paul (85) Partsist
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Koh viil võrokõsõ kokko saava?
   
  Ma olõ vahtsõliinalanõ Rapla kandist Märjamaalt. Trehvsi siiä 18 aastakka tagasi. Taha teedä anda, et võrokõisi tegemiisi olõ-i õnnõ Võromaal.

  Kõrraldi timahavva joba tõist aastakka Raplamaa võrokõisi kokkosaamisõ. Tuu oll’ hainakuu perämädsel nädälivaihtusõl. Mi siäh om ka kiränik Panga Milvi. Tahami säänest ettevõtmist tetä egä aastak.

  Tahasi teedä, koh Eestih viil säändsit võrokõisi kokkosaamiisi kõrraldõdas? Olõsi väega tenolik, ku kõrraldaja tuust teedä annasi. Nigu nätä, om meil suur suuv kuuh kävvü. Üte lausõga üteldä – võrokõnõ olla om uhkõ ja hää!

  Kõveriku Piia
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
   
    
    
   Uma Lehe sõbõr!