Nummõr' 109
Põimukuu 15. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Suvõülikoolin oll’ hulga rahvast
 • Uudissõ
   
 • Karula laulu plaadi pääl
 •  
 • Kolmõ laulumehe plaat
 •  
 • Vana Võromaa kaart
 • Elo
   
 • Karilatsi muusõumi as’a saava umakeelidse sildi
 •  
 • Liivlaisi päiv Iren oll’ uhkõ
 •  
 • Palgiparvõtamisõst Koiva pääl
 • Märgotus
   
 • Ku eläs võro kiil, püsüs ka võro miil
 •  
 • Võro kiil ja kultuur katõ maakunna arõndamisõ ja edendämise plaanõ seeh
 • Kagahii
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
   
  Vana Võromaa kaart
    
   
    
  Vana Võromaa kotsilõ sai valmis saina pääle pandmisõ kaart.

  Vahtsõ kaardi päält saa kaia, kuis joosi Võromaa katsa kihlkunna (Urvastõ, Kanepi, Põlva, Räpinä, Vahtsõliina, Rõugõ, Harglõ ja Karula) umaaigsõ piiri. Saman omma kirän ka parhillatsõ maakunna- ja vallapiiri.

  Ekä küllä kaardi pääl olõ-i, är näüdädü omma suurõmba ja tähtsämbä kotussõ. Man omma pildi mitmõst Võromaa põnõvambast nukast ja luudusõst.

  «Innekõkkõ om seo kaart mõtõld Võromaa kuulõ jaos, a tegeligult võinu egä asutusõ saina pääl olla,» kõnõlõs kaarditegemise iistvõtja Laube Kadri Võro Instituudist. Kaarditegemise man and’ nõvvo ka kotussõnimmi uurja Saarõ Evar.

  Vahtsõt kaarti saa Võro Instituudist.

  UL
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
   
    
    
   Uma Lehe sõbõr!