Nummõr' 109
Põimukuu 15. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Suvõülikoolin oll’ hulga rahvast
 • Uudissõ
   
 • Karula laulu plaadi pääl
 •  
 • Kolmõ laulumehe plaat
 •  
 • Vana Võromaa kaart
 • Elo
   
 • Karilatsi muusõumi as’a saava umakeelidse sildi
 •  
 • Liivlaisi päiv Iren oll’ uhkõ
 •  
 • Palgiparvõtamisõst Koiva pääl
 • Märgotus
   
 • Ku eläs võro kiil, püsüs ka võro miil
 •  
 • Võro kiil ja kultuur katõ maakunna arõndamisõ ja edendämise plaanõ seeh
 • Kagahii
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
   
  Kolmõ laulumehe plaat
   
   
  Võromaa laulumehe Ilvesse Aapo, Pulga Jaan ja Rahmani Jan näütsi Kaika Suvõülikoolin umma vahtsõt lasõrtsõõri «Murõt ei olõ».

  Plaadi pääle om kor’at 12 laulu: «Jo verevänä päiv», «Kolm mutikõist», «Puu palas» ja tõsõ, midä kirä- ja laulumehe omma perämädsel aol tennü. Mõnt noist om mängitü ka Vikerraadio võrokeelitsin uudissin ja laulõt tiatritükün «Sõit».

  Plaadi kaasõ om vällä märknü Ilvesse Aapo. Lasõrtsõõri saa Võro Instituudist ja plaadipuutõst.

  UL

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
   
    
    
   Uma Lehe sõbõr!