Nummõr' 55
Hainakuu 20. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Opiti pille ja võro kiilt
 •  
 • Latsiga perride suvõpäävä Moos'ten
 •  
 • Kaika Suvõülikuul' tulõ Mõtsavelle talun
 •  
 • Loosi naasõ saiva nal'anõnnos
 • Elo
   
 • Nal'anaasõ võhm tege kadõdas
 •  
 • Vesi Salme: võrokõsõ omma kõgõ lahkõmba
 •  
 • Tulõ puutri-oppus tervüseviaga inemiisile
 • Märgotus
   
 • Kreeka tekk' Euruupalõ tagaotsaga äräq!*
 •  
 • Tammemäe Silver: veoautukrossin võistlõs miis' mehe vasta
 • Kirä
  Kagahii
  Aholämmi
  Perämäne külg
   
   
   
  Loosi naasõ saiva nal'anõnnos
   
  Loosi nal'anaasõ, Tomsoni Viive (57), Palmi Helve (66) ja Kirchi Kaie (48) tõiva 10. hainakuu pääväl Setomaalt kodo Vahtsõliina valda kõva avvuhinna – Kolodavitsa Nal'anõna 2004.

  Loosi naasõ tunnistõdi 11 nal'ategijä siäst kõgõ parõmbis. «Näil olli joba uma erilidse rõiva, erilidse luu,» põhjõndas pääpreemiä andmist Kolodavitsa Nal'anõna 2004 kõrraldaja Teini Merike.

  Tomsoni Viive sõnno perrä ots'va nä võrokeelitsiid nall'o raamatist, Umast Lehest ja Võro-Seto täht'raamatist.

  «Inemiisile om nall'a vaja,» seletäs Viive. «Egäpääväne elo – ega taa kõgõ parõmb jo ei olõ. Meid om iks häste vasta võet, alati rahvas naard ja plaksutas.»

  Teini Merike kitt hää esinemise iist ka tõsõ kotussõ saanut nuurt Orava miist Dolgoševi Markot, kiä tekk' perrä Palametsa Hillarit ja jutust' põnõvalt kloostrimunkõ elost.

  Loosi naisi sõnno perrä oll' nal'apido väega lustilinõ, miä tuust, et õdagu tull' kõva piksevihm ja kõik' saiva läbilikõs. «Kolodavitsa om ka väega illos, kõrda tettü kotus ja nii pall'o nuuri om sääl veeremaa külän!» imehtäs Kirchi Kaie.

  Teini Merikesel om hää miil', et nal'apido kõrda läts' ja kaeman-kullõman käve 280 inemise ümbre.

  «Vahtsõl aastal tahassi jälki taad nal'avõistlust kõrrada,» ütles Teini Merike. Timä arvas, et esinejit jakkus ja näide siän om ka peris häid nal'ategijit.

  Harju Ülle
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  Ettekandja himostasõ kõnõlda kõiki tõisi kiili pääle eesti keele!

  Soomõ prohvesri Virmavirta Jarmo eestläisi eesti keele häbendämisest (PM)


   
     
   Uma Lehe sõbõr!