Nummõr' 109
Põimukuu 15. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Suvõülikoolin oll’ hulga rahvast
 • Uudissõ
   
 • Karula laulu plaadi pääl
 •  
 • Kolmõ laulumehe plaat
 •  
 • Vana Võromaa kaart
 • Elo
   
 • Karilatsi muusõumi as’a saava umakeelidse sildi
 •  
 • Liivlaisi päiv Iren oll’ uhkõ
 •  
 • Palgiparvõtamisõst Koiva pääl
 • Märgotus
   
 • Ku eläs võro kiil, püsüs ka võro miil
 •  
 • Võro kiil ja kultuur katõ maakunna arõndamisõ ja edendämise plaanõ seeh
 • Kagahii
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
   
  Karula laulu plaadi pääl
   
   
  Karula Hoiu Ühing kor’as’ lasõrtsõõri pääle uma kihlkunna kõgõ vanõmba laulu. Plaadi nimi om «Siug sündü söödüle».

  Laulõ om plaadi pääl 31. Mõnijago näist om vannu lindistüisi perrä vahtsõst sisse laultu: lauli rahvalaulupundi Liinatsuraq ja Väike Hellero.

  Mõnijago lindistüisi om ka vanõmbast aost. Noid perämäidsi laulva uma ao tunnõdu Karula lauligu: Akermanni Leenu, Antsovi Olga, Karjusõ Jekaterina, Kõvaski Linda, Pulsti Aliide, Püssä Els ja Villa Helmi. Kõgõ vanõmba salvõstusõ omma peri 1912. aastast ja vaharulli pääle üles võedu, vahtsõmba 1973. aastagast.

  Plaaditegemist võti iist keskkoolipoiss Kama Pikne ja lauluoppaja Orasõ Janika. «Seo plaadi mõtõ om tuvva väega vana regilaulu täämbädsele päivä, et pruuvi edesi anda jupikõist olnu aigõst ja köütä taad juppi mi täämbädse eloga,» kirotas Kama Pikne plaadi laulusõnno vihun.

  Plaat kingitäs Karula rahvuspargi perrile, tõsõ huvilidsõ ja Karula kihlkunnast peri inemise saava tuud hindäle kullõmisõs osta.

  UL

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
   
    
    
   Uma Lehe sõbõr!