Nummõr' 108
Põimukuu 1. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võromaa kodassil lätt häste
 • Uudissõ
   
 • Suvõülikuul Valgjärvel: kõnõlusõ, kontsõrdi, tiatri
 •  
 • Edimäne aokiri seto keelen
 •  
 • Vilälõikuspäiv Mesipuu talon
 • Elo
   
 • Tsikolõ miildüs muusiga
 •  
 • Koorastõst peri tütrik või saia malõvajuhis
 • Märgotus
   
 • Taro Igor: Setomaa nakkas tuhast nõsõma
 •  
 • Miä tuu om, mis kasus?
 • Esimuudu
  Kagahii
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
   
  Kagahii läti tatrikku!
   
   
  Ku terven Eesti riigin kasvatõdas tatrikku õnnõ 128 hektäri pääl (PRIA andmõ), sis Põhja-Lätin käünü inemise imehtäse, kuis tan omma egäl puul laja tatrigupõllu.

  Mille nii om, et lätläse meist tatrigu kasvatamisõn nii pall’o üle omma? Lätimaal Vanan-Laitsnan eläs võro miis Prangli Jaan ja timä uurõ tuud asja uma kandi taloliidu miihi käest.

  Lätläisi meelest om tatrik hää vili: puhastas põldu ja häötäs haina. Äkki olõ-i eestläisil nii suurt tatrigu süümise kommõt, pakõ nä vällä.

  A eestläse söövä tatrikku külh, õnnõ Ukraina umma. Mille mi umma tatrikku ei või sis kasvata ja süvvä? Linnamäe Taavi PRIA-st ütles, et ütte kimmäst põhjust om rassõ vällä tuvva, a tatrigu kuurmisõs om meil rassõ veskit löüdä ja müvvä om kah väega rassõ.

  «Eesti Toidu» projekti vidäjil tulõ kõvva tüüd tetä, inne ku mi jäl uma maa tatrikku süümä nakkami.

  Harju Ülle
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
   
    
    
   Uma Lehe sõbõr!