Nummõr' 55
Hainakuu 20. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Opiti pille ja võro kiilt
 •  
 • Latsiga perride suvõpäävä Moos'ten
 •  
 • Kaika Suvõülikuul' tulõ Mõtsavelle talun
 •  
 • Loosi naasõ saiva nal'anõnnos
 • Elo
   
 • Nal'anaasõ võhm tege kadõdas
 •  
 • Vesi Salme: võrokõsõ omma kõgõ lahkõmba
 •  
 • Tulõ puutri-oppus tervüseviaga inemiisile
 • Märgotus
   
 • Kreeka tekk' Euruupalõ tagaotsaga äräq!*
 •  
 • Tammemäe Silver: veoautukrossin võistlõs miis' mehe vasta
 • Kirä
  Kagahii
  Aholämmi
  Perämäne külg
   
   
   
  Latsiga perride suvõpäävä Moos'ten
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
   
  Nädälivahetusõl peivä Eesti latsirikka perre Moos'ten üle-eestiliidsi suvõpäivi, kohe tull' kokko üle tuhandõ inemise.
   
   «Mi perre jaos om seo tõõlinõ lõõgastus talotöiest,» kitse suvõpäivi viie latsõ imä Rosentali Kersti Puskarust, kiä om esi kah uman talon latsilõ suvõlaagrit kõrraldanu.

  «Väega hää puhkus!» olli rahul ka viie latsõ
  Rosentali Kersti tekk' latsiga võistlusõ jaos puust eelevanti imä Rosentali Kersti Puskarust, kiä om esi kah uman talon latsilõ suvõlaagrit kõrraldanu.

  «Väega hää puhkus!» olli rahul ka viie latsõ vanõmba Kallari Ly ja Kalev Setomaalt Mik'tämäelt.

  Perre võistli suvõpäivil jalgpallin, kalapüüdmisen, puukuiõ meisterdämisen ja pall'odõn muiõn as'on.

  Perre saiva kokko ka riigikogo sots'aal'kommisjoni esinaasõ Mai Treialiga, et riigijuhtõlõ viilkõrd edesi üldä nii hindi ku Järvesoo Aino suuvi, et egä Eesti lats' võinu riigilt kuun 1000 kruuni saia.

  Mõnõ rikkamba vanõmba tuud joba saava, ku 15 000-krooninõ imäpalk latsõ latsõ-iä pääle är jaka.

  Suvõpäivi pääkõrraldaja, Põlvamaa Latsirikkidõ Perri de Ühingü juht' Sulamägi Piitre kuulut' suvõpäävä tävveligult alkoholivabas. Tä om ka tuu as'a iistvõtja, et joba tõist aastakka saa-i latsikaitsõpääväl (01.06) Põlvast viina ja olut osta.
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  Ettekandja himostasõ kõnõlda kõiki tõisi kiili pääle eesti keele!

  Soomõ prohvesri Virmavirta Jarmo eestläisi eesti keele häbendämisest (PM)


   
     
   Uma Lehe sõbõr!