Nummõr' 108
Põimukuu 1. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võromaa kodassil lätt häste
 • Uudissõ
   
 • Suvõülikuul Valgjärvel: kõnõlusõ, kontsõrdi, tiatri
 •  
 • Edimäne aokiri seto keelen
 •  
 • Vilälõikuspäiv Mesipuu talon
 • Elo
   
 • Tsikolõ miildüs muusiga
 •  
 • Koorastõst peri tütrik või saia malõvajuhis
 • Märgotus
   
 • Taro Igor: Setomaa nakkas tuhast nõsõma
 •  
 • Miä tuu om, mis kasus?
 • Esimuudu
  Kagahii
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
   
  Edimäne aokiri seto keelen
   
  Lauritsa Leelo
   
   
  Aholämmäs om küdsänü edimäne setokiilne aokiri «Peko Helü». Kolmõkümne katõ leheküle pääle omma tegijä mõistnu panda pall’o lugõmist, ja mis päätähtsä – tuu kotsilõ võit üldä, et inämb üle ao ku üte-päävä-asju.

  Päätoimõndaja Riitsaarõ Evar om kõnõlnu katõ seto kunstniguga. Veeberi Renaldoga kõnõl’ tä Pekost ku rahumiilsest jumalast ja Peko kuju tegemisest. Nikolai Kormašoviga ajasi päätoimõndaja juttu timä kunstist.

  Timmo Margus ja Järvelille Rein märgotasõ Seotmaa tulõvigust, Sommeri Lauri latsõpõlvõst ja edevanõmbist, Merca om aokirja pandnu ummi luulõtuisi-laulõ Setomaast.

  Aokirän kirotõdas viil Marimaa aoluulidsõst ehitüskunstist ja Ersa puunikõrduisist. Lauritsa Piitre kirotas kivijoonistuisist Kaug-Idan pia Hiina piiri veeren ja kiirdkäükest, Krulli Hasso katsakanna nõiduslidsõst tähendüsest.

  Pall’o om ainuliidsi pilte Seto- ja Petserimaast, nu omma peri vanõmbidõkogo liikmõ Matvei Arvi kogost.

  Aokirä and’ vällä MTÜ Seto Ateljee-Galerii. Järgmäne nummõr tulõ vällä poolõ aasta peräst.
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
   
    
    
   Uma Lehe sõbõr!