Nummõr' 55
Hainakuu 20. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Opiti pille ja võro kiilt
 •  
 • Latsiga perride suvõpäävä Moos'ten
 •  
 • Kaika Suvõülikuul' tulõ Mõtsavelle talun
 •  
 • Loosi naasõ saiva nal'anõnnos
 • Elo
   
 • Nal'anaasõ võhm tege kadõdas
 •  
 • Vesi Salme: võrokõsõ omma kõgõ lahkõmba
 •  
 • Tulõ puutri-oppus tervüseviaga inemiisile
 • Märgotus
   
 • Kreeka tekk' Euruupalõ tagaotsaga äräq!*
 •  
 • Tammemäe Silver: veoautukrossin võistlõs miis' mehe vasta
 • Kirä
  Kagahii
  Aholämmi
  Perämäne külg
   
   
   
  Ilm
   
  Tulõ tuuli ja ijäga pikset
   
   
    
  Bergmanni Karl, ilmavana
   
  Prõlla, noorõkuu ümbre, piäsi olõma mõnõ häste ilusa päävä ilma vihmalda. Edesi nikani ku kuu edimädse veerändini (25.07) piäs olõma parralt lämmi, a mõnõl puul tulõ vihma iks viil inämb, ku vaia.

  Kuu lõpuni või mõnõl puul vihma tulla, lämmind vaihõpääl um, sis jäl olõ-i. Mõnõl puul või olla suuri tuuli, neo tuulõ võiva olla jaihõ.

  Lämmide päiviga um mõnõl puul uuta piksevihmu, mis omma inämbjaolt äkilidse. Inämbüisi omma neo ka äkiliidsi suuri tuulõpuhangidõga ja inämbjaolt tugõva saoga, kon või olla ka ijäd seen.
   
   
  Ilm suuren ilman
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  Ettekandja himostasõ kõnõlda kõiki tõisi kiili pääle eesti keele!

  Soomõ prohvesri Virmavirta Jarmo eestläisi eesti keele häbendämisest (PM)


   
     
   Uma Lehe sõbõr!