Nummõr' 107
Hainakuu 18. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Miä om Võro folkloorifestival?
 • Uudissõ
   
 • Eestläisi päiv piirivallan Vanan-Laitsnan
 •  
 • Linalaat Moosten
 •  
 • Tegemiisi Võromaal
 • Elo
   
 • Kass kudi kangast, pini puhksõ pilli
 •  
 • Vanastõ mõsti lammast, mitte villa
 •  
 • Harivesiligu märgotus
 • Märgotus
   
 • Julgõlõ suurdõ ilma
 •  
 • Karu Triinu: Eesti om elämises kõgõ parõmb kotus!
 • Kirä
  Kagahii
  Perämäne külg
   
   
   
  Pauku tekke kotun, a inemisist üle sõita tohe-i!
   
  Võru lehest Nursi polügooni-luku lukõn mõtli, et seod sõdurpoissõ paugu-asja um õks õigõ tetä kodumaal, tulõ õks odavamp. A tuu, et paugu iist massa tulõ, um kah õigõ. Ja tuu, et inne paugu tegemist um vaia veidükene kõnõlda, mitte sõita nigu tangiga üle, um kah õigõ.

  A pauku piät tegemä – tuu ei kõlba jo kohegi, ku poiss tiin uma ao är ja tütärlats kotun küsüs, et kas pauku mõistat tetä? Ku sõs silmä maaha piät lüümä, või tä üteldä, et mis miis sa olõt ja nii või tä hindäle võtta mõnõ ülemere Pekka vai Johni. Ja külh um illus, ku terve Kuperjanovi pataljon astus iistlauljaga Käätso sirgõt piten Nursipalu poolõ. Sõs jääs eski Nursi küla vana imäkene kullõma ja ütles naabrimehele, et kas kuulõt, noorõ mehe läävä pauku tegemä.

  Sika Aavo
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Mis tuu massina nimi sis om?
   
  Minevädsen Uman Lehen kirut’ Saarõ Evar, et puukuiõ tegejä tarvidi tüü tegemises mürglit. Tuu om sis eesti vai jummal tiid, määndsen keelen relakas vai fleks.

  Vast mõnõn kandin üldäs kah tuu kotsilõ mürgli, a mi kandin ja mu tüü man kutsutas tuud riistapuud tsirr. Tuuga õks lõikat rauda vai midä taht, õks tsirr ja tsirr! Ruttu saa, selle om tsirr.

  Mõnistõ miis (kirotaja om teedä)
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
   
    
    
   Uma Lehe sõbõr!