Nummõr' 55
Hainakuu 20. päiv 2004
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Opiti pille ja võro kiilt
 •  
 • Latsiga perride suvõpäävä Moos'ten
 •  
 • Kaika Suvõülikuul' tulõ Mõtsavelle talun
 •  
 • Loosi naasõ saiva nal'anõnnos
 • Elo
   
 • Nal'anaasõ võhm tege kadõdas
 •  
 • Vesi Salme: võrokõsõ omma kõgõ lahkõmba
 •  
 • Tulõ puutri-oppus tervüseviaga inemiisile
 • Märgotus
   
 • Kreeka tekk' Euruupalõ tagaotsaga äräq!*
 •  
 • Tammemäe Silver: veoautukrossin võistlõs miis' mehe vasta
 • Kirä
  Kagahii
  Aholämmi
  Perämäne külg
   
   
   
  Lihtsähe Räpinä
   
   Kas iks tiiäti, määne om Räpinä Miikaeli kerigu kellä nüür'? Vai määne näge vällä Ilvesse Aapo kass' Helü? Vai määndene om undsõnõ ilm kongi Räpinä kandi nurmi pääl?
     
  Tiiä-i? Sis tulõ külh hindäle hanki vahtsõnõ Räpinä valla vällä annõt pildialbum «Lihtsalt Räpina», mille pandsõ kokko Ilvesse Aapo.
  Kokkopandja jätse albumist vällä säändse as'a, midä nigunii kõik' tiidvä: tast lövvä-i Sillapää lossi, kerigut vällästpuult, vallamaia, bussijaama jne. A tuu iist om albumin 22 pilti Räpinä inemiisist, eläjist ja as'ost, midä egä päiv näe-i vai mõistaki-i niisama nätä: Vova-unu latsõlatsõga, PAZ-bussi juht' juttu ajaman sapika-mehega jne.

  Räpinä pääl hul'ge ja otsõ põnõvit asjo pildistäjä Platsi Liisu, Lepiski Arvi, Ilvese Aapo esi ja mitmõ tõõsõ.

  Lisas ilosilõ pildele kirotasõ tunnõdu inemise, midä nä Räpinä kottalõ arvasõ. Uma Lehe abitoimõndaja Saarõ Evar löüd näütüses, et Räpinä kihlkund om timä jaos tuuperäst kõgõ põnõvamb, et paigapäälidse inemise omma ummamuudu ja esihindäs-olõmisõn kimmä. Näütlejä Loosaarõ Venno kirotas aga lühkült, et timäle tähendäs sõna «Räpinä» jaanipitõ, laatu, sugulaisi ja umma naist.

  Pildialbumi kokkopandjal Ilvesse Aapol tull' aga minevä nädäli trükükuast vällä viil tõnõgi raamat, näütemäng' «Sillapää Ossi kronika».

  Harju Ülle
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  Ettekandja himostasõ kõnõlda kõiki tõisi kiili pääle eesti keele!

  Soomõ prohvesri Virmavirta Jarmo eestläisi eesti keele häbendämisest (PM)


   
     
   Uma Lehe sõbõr!