Nummõr' 107
Hainakuu 18. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Miä om Võro folkloorifestival?
 • Uudissõ
   
 • Eestläisi päiv piirivallan Vanan-Laitsnan
 •  
 • Linalaat Moosten
 •  
 • Tegemiisi Võromaal
 • Elo
   
 • Kass kudi kangast, pini puhksõ pilli
 •  
 • Vanastõ mõsti lammast, mitte villa
 •  
 • Harivesiligu märgotus
 • Märgotus
   
 • Julgõlõ suurdõ ilma
 •  
 • Karu Triinu: Eesti om elämises kõgõ parõmb kotus!
 • Kirä
  Kagahii
  Perämäne külg
   
   
   
  Tegemiisi Võromaal
   
  Lähembäl aol tulõ Võromaal mitmit ilma piletilda ettevõtmiisi, miä võisi olla peris põnõva kaia ja mille-ei ka üten lüvvä.

  21. hainakuu pääväl tulõ Sõmmõrpalo vallan Sulbin Võromaa Põllumiihi Päiv.

  Vallategemise sõna üteldäs kell 10. Küllä oodõtas ka põllumajandusministrit Tuiksoo Estrit.

  10.45 nakkas pihta kündmisvõistlus, mõõtu võetas nii tavaliidsi ku püürdatruga. Tund aigu ildampa naatas põllu pääl massinit näütämä.

  Peräst lõunat om võistlus «Võrumaa Parim Maatoit 2006». 16.30 nakkas loeng ja mõttõtalos «Bioenergia kui tuleviku võimalus».

  Hummogust saadik om samal aol viil tõisi tegemiisi:hobõsõ- ja kanuusõit, latsikava, kohal omma sepä, üles pandas linatelk ja Haanimiihi telk, kõnõldas katusõlastõst ja -sindlist, palkmajjust jpm.

  22. hainakuu pääväl om Tsolgo Pikkjärvel tünnüsõit ja ekstreem-juuskminõ. Kõik omma oodõdu kellä 12 aigu, sis saa tünnega sõitmist pruuvma naada. Võistlusõ nakkasõ kell kats. Tünnü ja päästevesti omma kõrraldajidõ puult. Latsilõ om «sihvkakuurisõit»: latsi uutva väiku esitettü lootsigukõsõ.

  Juuskminõ käü ümbre järve ja rada lõikas mõnõ kotusõ pääl järve sisse kah, a pelädä ei massa, julgustus om olõman. Ildampa om viil mudamaadlõminõ ja simman.

  30. hainakuu pääväl om tulõman vibu- ja ammulaskminõ Lasvan Palo mäel.

  Oppaja üten vipõ ja ambõga uutva huviliidsi Palo mäe pääl kell 13. Paika säetäs mitund muudu tsihtmärke, küll suuri ja väikumbit. Rahha masma ei piä, a laskmisõ iist tahetas väikeist niiüldä lasu-tassu.

  UL
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
   
    
    
   Uma Lehe sõbõr!