Nummõr' 106
Hainakuu 4. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Bussiluu külävaheteie pääl
 • Uudissõ
   
 • Mälehtüsekivi 18 mõtsavellele
 •  
 • 40 võrokõst lavva ümbre
 •  
 • Verskan tetäs pottõ ja pakutrükmist
 •  
 • Mulke suvõkuul
 • Elo
   
 • Puu-inemise tei puud ja ilma parõmbas
 •  
 • 100 aastat «Vana sanna» autori sündümisest
 • Märgotus
   
 • Tootseni Jaan: võro juurõ omma kõvõmba!
 •  
 • Imäkeelega hädän
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
   
   
  Midä kõkkõ müvväs!
   
  Sõidi ütspäiv Kambja liinast läbi ja näi sääl silti «Kurgid 100 m».

  Tuu sildi pääle tull’ miilde Daniil Harmsi jutt, kon üts miis haard’ kotist poodist ostõdu kurgi ja lei tõõsõ tuuga maaha. Moraal oll’ sääne, et kaegõ, määndsit suuri kurkõ täämbädsel pääväl müvväs.

  Hirm tulõ pääle õks, ku mõtõlda, et kurgi kasvatõdas 100 meetrit pikäs. Ku noidõga vehkmä naatas, sis tulõ külh alt hoita. Sääne lugu aokirändüse hapnõkurgihuuao puhul.

  Kärgula Miis
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Kes tiid Pedäjä Meinhardi?
   
   
  Mullõ es anna rahhu tuu lõõdsaraamadu tegemise lugu («Lõõdsamängjist tulõ raamat» – 09.05.06 UL). Kõlisti Tartese Heinolõ ja küsse, kas tunnõt tuud Haanimaa miist Pedäjä Meinhardi, kes elli Plaksi külän Tuuljärve veere pääl. Tä es olõ kuulnugi.

  Lepsemi kokko, et otsi mõnda pilti lõõtsaga. Tiidmise perrä pidi täl olõma katõrialinõ lõõts, mille esä-imä kinge andõkalõ pojalõ, a seon as’an ei või peris kimmäs olla.

  Tä oll’ kõva pulmõn lõõdsamängjä ja laulja. Ja ku pits viina hinge all oll’, tä es jõrgata, a mängse ja laulsõ selge luu nikani ku hummoguni vällä, olkõgi et tõsõ vast magama lätsi. Meinhard oll’ kutsut pulmõ lõõdsamehes terve Võromaa pääl. Tuu aig võisõ olla koskil viiekümnendide aastidõ algus nikani ku kuvvõkümnendide keskpaigani vällä.

  Olli esi pulmõ kutsut piltnik kuvvõkümnendide aastidõ lõpupoolõ. Es juhtu Meinhardi nägemä, selle et tuus aos oll’ täl lõõts är mängit ja vahtsõt pilli viil es olõ. Vahtsõnõ pill oll’ Weltmeistri. Koskil säitsmekümnendide algusõst om mul pilte Meinhardist Weltmeistriga.

  Mul om palvõ kõigilõ Uma Lehe lugõjilõ – vast om teil kadonu Pedäjä Meinhardist (kuuli 20. lehekuu pääväl 1974) lõõtsaga pilti? Ku äkki lövvätigi säändse pildi, sõs kõlistagõ Tartese Heinolõ (501 5410).

  A seo pildi löüdse mu naanõ Aili ütest vanast albumist, mille ma esi olõ tennü koskil kuvvõkümnendide lõpun. Pildi pääl om üts olõminõ Plaani kooli kokkotulõkist. Lavva otsan mängki Weltmeistrit Meinhard uma naasõ Olli kõrval.

  Mandli Sulev
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
   
    
    
   Uma Lehe sõbõr!