Nummõr' 106
Hainakuu 4. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Bussiluu külävaheteie pääl
 • Uudissõ
   
 • Mälehtüsekivi 18 mõtsavellele
 •  
 • 40 võrokõst lavva ümbre
 •  
 • Verskan tetäs pottõ ja pakutrükmist
 •  
 • Mulke suvõkuul
 • Elo
   
 • Puu-inemise tei puud ja ilma parõmbas
 •  
 • 100 aastat «Vana sanna» autori sündümisest
 • Märgotus
   
 • Tootseni Jaan: võro juurõ omma kõvõmba!
 •  
 • Imäkeelega hädän
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
   
  40 võrokõst lavva ümbre
   
  Käänüpääväl oll’ Haanimaal Vaskna talon edimäne võrokõisi tsõõriklaud, kon arotõdi võrokõisi kuuntüüd. Kokko oll’ tulnu pia 40 inemist.

  Tüügrupi märge, et tsõõriklavva ülesandõs piäsi olõma kõigi ütteköütmine, kiä midägi võro kultuuriruumin tetä tahtva, teedüse andminõ, läbikäümise kõrraldaminõ eräle nukkõ tegejide vaihõl ja välläpäsemiisi otsminõ ütitsile hätile, väärt mõttidõ tugõminõ. Võrokõisi eläs nelän maakunnan ja üts tsõõriklavva mõttit oll’ ka kõiki võrokõisi kokkotulõgi kõrraldaminõ.

  Mõtõ om jo hää ja õigõ, a kas Valga, Põlva vai Tarto maakunna võrokõnõ pidä hinnäst võrokõsõs? Aasa Piitre Põlva Maavalitsusõst es näe valitsõmispiiren tonti, a märkse, et Põlva maakunna inemise tundva külh, et omma kimmäle võrokõsõ.

  Elleri Kalle märkse, et võrokõisi esihindäs olõmisõ tähtsäspidämine pidänü käümä nii, et kõgõpäält om umakandi (kihlkunna, nuka) üttehoitminõ ja sõs ütine võrokõsõs olõminõ. Tsõõriklavva takan märgotõdi ka tuud, et miä tuu võro kultuuriruum õigõlõ om: kas inemise, kiä eläse aoluulidsõl Võromaal, a võro kiilt ei mõista ja Võromaal jo tükümbät aigu elänü muialt peri inemise õks omma võro kultuuriruumi osa?

  Inemise, kiä tahtva tsõõriklavvalõ umist tegemiisist teedä anda vai kuuntüüd otsva, võiva saata kirä: ummamuudu@wi.werro.ee.
   
  Lauritsa Leelo
   
  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
   
    
    
   Uma Lehe sõbõr!