Nummõr' 106
Hainakuu 4. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Bussiluu külävaheteie pääl
 • Uudissõ
   
 • Mälehtüsekivi 18 mõtsavellele
 •  
 • 40 võrokõst lavva ümbre
 •  
 • Verskan tetäs pottõ ja pakutrükmist
 •  
 • Mulke suvõkuul
 • Elo
   
 • Puu-inemise tei puud ja ilma parõmbas
 •  
 • 100 aastat «Vana sanna» autori sündümisest
 • Märgotus
   
 • Tootseni Jaan: võro juurõ omma kõvõmba!
 •  
 • Imäkeelega hädän
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
   
  Bussiluu külävaheteie pääl
  Lauritsa Leelo
        
   
   
   
  Võro-Ihamaru-Tarto bussi uutva Tennossaarõ Liina (kural), Jäägeri Merle ja Tagametsa Tarmo. Bussijuhi Vaanja (Raivo E. Tamm) «surmasõit» – «17 inemist vei är kiirabi, a bussipiletit oll’ vällä lüüdü õnnõ neli...» «Kas Tartu bussi bussijuht?» – Kanepin bussist maaha jäänü sõitja (Sepä Ott) nõud bussi tagasikäändmist. 
        
  Ei tiiä, kuis noorõmbidõga om, a inämbüisil päält 30-aastaidsil võrokõisil om kõigil bussisõiduga pall’o mälehtüisi. Rahmani Jan kor’as’ noid kokko ja säädse näütemängos. Tuud sai edimäst kõrda kaia 29. minevä kuu pääväl.

  Näütemängu perrä om buss nigu üts ruumimassin. A Tartost Misso sõit olõ-i õnnõ liikmine ruumin. Seo om ka liikmine keelen, inemisi läbikäümisen, tõnõkõrd mindäs bussiga niisama hod’otama ja tõnõkõrd tulõ tuust vällä hoobis surmasõit.

  Sis, nigu egäpäävätsen elon õks, roni bussi pääle viil bürokraat-poliitik, kiä kannahta-i ei tuud bussi ega noid inemiisi, a täl om vaia noidõ poolõhoitmist vällä pettä.

  Bussin saava kokko esisugumadsõ elokäügi, esisugumadsõ kultuuri. A kultuurõ uuritas ja opitas tundma läbi tülü (olõ-i nuu Marco Polo rändämiseki muud ku kultuurišokkõ mustri).

  Sõiduplaan om tuu, miä taht inemiisi juhti, a ruuli käänd inemine, kinkal omma uma tahtmisõ.

  Sõitjil omma uma tahtmisõ, nii nä sis krutva ja säädvä ütstõsõga, nikagu ütstõsõ ja esihindägä vastatsidõ läävä ja äkki piät kõik ummi sõiduplaanõ ümbre säädmä. Mäeotsa Ain om «Sõitu» kimmä käega juhtnu, hoitnu tasakaalu tuu peenükese piiri pääl, kon lustilidsõ luu palaganis kätte ei lää, a nall’a ku pall’o.

  Üttegi sõnna saa-i üteldä ka sõitjidõ vasta, kiä viiekese terve bussitävve inemiisi ette mängvä, lugu luu otsa. Osa tüüpe tulõ miilde latsõpõlvõst ja mõnõga trehvät egä päiv kokko. «Sõitu» võinu külh egä võrokõnõ kaema sõita.
    
  Sõit. Lustilidsõ luu külävaheteie pääl.  
    
  Tüükõrraldaja Mäeotsa Ain, sõiduplaani kokkopandja Rahmani Jan, mineki-tii kujondaja Unduski Marion ja Odra Sirli. Sõitva Raivo E. Tamm, Sepä Ott, Tennosaarõ Liina, Jäägeri Merle, Tagametsa Tarmo. Lõõtsa mäng Teppo Aivar.

  Tarton Hansa Hoovin 5., 6., 7., 9. hainakuu pääväl kl 20; 8. hainakuu pääväl kell 12 ja kell 20.
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  JUHTKIRI
   
  Larmaja pelgäse ummi mõttit
   
  Lauritsa Leelo, abitoimõndaja
   
  Ma elä mõtsan, a minevä nädäli es lövvä uman mõtsan ja ka muial maal ollõn kotust, kon larmi iist paon olla. Hoobis Võro liin oll’ tuu ainumanõ kotus, kon es olõ tõisi tahtmisõ perrä sundust määnestki larmi kullõlda.

  Tulõ silmi ette kotus ütest Coppola filmist, kon ameeriklasõ üle külä lindasõ ja sõakoptõridõ päält vietkongõlõ hirmutusõs Wagnerit laskva (ja sis pommi perrä). Ameeriklaisi ja hiinlasi, ja nigunii pall’odõ tõisigi rahvidõ sõardidõ jaos (nä esi ütlese, et julgõolõgi jaos) om vällä mõtõld terve tiidüs, kuis tõistsugudsõ kultuuriga rahvit vai sis ka uma ütiskunna inemiisi hellega hirmuta vai kinnimajan piinada.

  Suvitsõl Võromaal om tihtsähe tunnõ, nigu olnu kah kellegi sõavangin. Pia egä auto, miä «looduskaunin paigan» kinni pidä, lask üle ilma uma tümpsu vallalõ (ja sis prahi takastperrä). Turismitallõst om tümps tihtsähe kilomeetri pääle vai kavvõmbalõgi kuulda, pidolidsõ ütlese, et nä omma kotusõ iist rahha masnu ja tegevä üüpäiv läbi larmi, pall’o tahtva. Ma olõ pia 20 aastat elänü mi pääliinan ja pia aasta New Yorgin.Liinun om tuu hää asi, et saat esi valli, määndse muusigaga kotussin sa olõt ja käüt, a maal olõ-i säändsit sainu, miä kotussit eräle hoitva.

  Nuu autotävve rahvast, kiä tümpsulda piknikku pitä vai tsuklõma minnä ei saa, pelgäse kõgõ inämb vaikust. Vaikusõl ollõv tuu hädä, et piät tõisi kõnõlõmist kullõma ja kuuldma kah, vaikusõn nakkat esihindä mõttit kuuldma. A esihindäga rahun olla om rassõmb ku kõik muu siin ilman.

   
  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
   
    
    
   Uma Lehe sõbõr!