Nummõr' 54
Hainakuu 6. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Hainatego tulõ rassõ
 •  
 • Valgusvoori Võro liina?
 •  
 • Võro sai uma ollõkõsõ
 •  
 • Tudõngi kulssi Räpinä kandi inemiisi kiilt ja elotarkust
 •  
 • Setosid avvustõdas ka kavvõl Indian
 • Elo
   
 • Baltical vahtsõ seto lipuga
 •  
 • Jaaniaig oll' liiklusmärgele rassõ.
 • Märgotus
   
 • Klaasi Urmas: külämiis' või mõnikõrd inämb õigust kõnõlda ku tiidläne
 •  
 • Kas kodo jääs alalõ?
 • Kirä
  Kagahii
  Aholämmi
  Perämäne külg
   
   
   
  Jaaniaig oll' liiklusmärgele rassõ.
     
   Jaanipäävä-aigu sõit' auto lömmi tiiviida Võro-Tarto tii Villändi risti pääl, mõni päiv ildampa Sulbin. Liiklusmärke tsurk'mist juhtus Võromaal peris sakõstõ: Kagu Teedevalitsusõ teedä sõidõti lehekuun Nursi-Sännä vaihõl katski 45 signaal'posti ja mõlgitu om ka hulga kaitsõpiirdit. Seo aasta omma huul'mada autojuhi tsurk'nu Võro maakunnan liiklusmärke 67 725 krooni iist,
  ütles Raedla Arvo Kagu Teedevalitsusõst. Villändi risttii «mats» lätt masma 10 500 kruuni. Maantiiammõdi päädirektori abi Reismanni Tiina kõnõlõs, et liiklusmärke varastamisõ vai tsurk'misõ peräst sai riik' 2002. aastal kah'o miljon' kruuni. 2003. aasta arvõ olõ-i viil kokko rehkendet, a om joba teedä, et tuu om viil suurõmb. Reismanni Tiina ütel', et Võromaal olõ-i asi viil kõgõ hullõmb, näütüses Ida-Virumaal tsurgiti volbri-aigu kõrraga 30 märki.

  Harju Ülle
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  "Ku esi olõssi nuur', võih olõs illos taa silla all kuramiiri!"

  Räpinä vallavanõmb Hirmo Inge vahtsõ Võro maantii silla vallategemisel (Koit)
   
     
   Uma Lehe sõbõr!