Nummõr' 105
Piimäkuu 20. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Vahtsõliina laadu pääl
 • Uudissõ
   
 • Edimäne võrokõisi tsõõriklaud
 •  
 • Eestiaignõ lipp kaonu kodu mälestüses
 •  
 • Vahtsõnõ rongiaig ei passi mi rahvalõ
 • Elo
   
 • Maal om kõva tüüliisi põud
 •  
 • Muhumaal kõnõldas kah umma kilt
 • Märgotus
   
 • Tossu Enno: olõ kehv hingehoitja, mullõ passis käsitüü!
 •  
 • Piimäliitri sõit läbi ütessä tuhat versta, inne ku jõud jogurtipurgis inemise kodo külmkappi
 • Kagahii
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
   
   
  Kats ilosat õdagut
   
  Mu tõsõpoolõ härgütüsel sai mintüs katõl õdagul hindäharimisõ as’alõ. Edimäne oll’ võro horror «Painaja» ja tõnõ pidopäiv Kubjal – Võromaa laulupäiv sai 125 aastakka vanas.

  Ma ei nakka ümbre kõnõlõma, mis sääl «Painajan» kõik oll’, a maaha lüüd pää, jala ja käe lintsi ummõhtõgi. Hirmsa oll’ külh. Laopääline oll’ puulpümme ja alas’ taa tükk niimuudu, et tondi ja puraski ruumsi maad piten ja kuulda oll’ õnnõ: «mädä, külh om mädä!» Taad põnõvat luku soovita ma kaejana külh süämest: mine, kae esi perrä!

  Tõnõ illos päiv ja õdak oll’ Võromaa laulupäiv. Üle hulga ao sai nätä rongikäükü, mis alost’ Vabadusõ platsi päält. Päiv paistu ja mi ilosa rahvarõiva helkeli ku pärli rian – õkva süäme alt läts’ kuum jutt läbi! Kaemisplats oll’ veerest-veereni inemiisi täüs. Lauljit oll’ veitüvõitu, tandsjit rohkõmb ja Kõrrõ Tea väiku latsõ võimli nii ilosalõ, et silm läts’ likõs.

  Vinne aigu oll’ muidoki nii, et pido oll’ kats päivä. Juudi-süüdi meeledüle ja olti väega lustligu. Põrhõlla istusõ inemise õigõ tassakõistõ pinke pääl. Inne olli inemise nigu tõistsugumadsõ:es olõ sõs vaia nii joosta taa raha perrä. Põrhõlla om kõigil sääne kipõ, et ei olõ aigu inämb umavaihõl kõnõldagi.

  Kudu Alli
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
   
    
    
   Uma Lehe sõbõr!