Nummõr' 105
Piimäkuu 20. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Vahtsõliina laadu pääl
 • Uudissõ
   
 • Edimäne võrokõisi tsõõriklaud
 •  
 • Eestiaignõ lipp kaonu kodu mälestüses
 •  
 • Vahtsõnõ rongiaig ei passi mi rahvalõ
 • Elo
   
 • Maal om kõva tüüliisi põud
 •  
 • Muhumaal kõnõldas kah umma kilt
 • Märgotus
   
 • Tossu Enno: olõ kehv hingehoitja, mullõ passis käsitüü!
 •  
 • Piimäliitri sõit läbi ütessä tuhat versta, inne ku jõud jogurtipurgis inemise kodo külmkappi
 • Kagahii
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
   
  Vahtsõnõ rongiaig ei passi mi rahvalõ
   
   
  28. lehekuust pääle ei jõvva inämb Orava päält Tartolõ sõitnu inemise hummogudsõ Tarto-Talina kipõrongi pääle, selle et inneskidse 7:32 asõmõl lätt rong vällä 6:46. Orava rong jõud Tartohe 7:13.

  Põlva miis Eduard (39) võtt’ seo keväjä ette, et nakkas rohkõmb rongiga sõitma – Tartolõ tüüle ja Talinalõ asju ajama. 20. lehekuu pääväl sõit’ tä hummogu Põlvast rongiga Tartolõ ja sai säält õkva edesi Talina kipõrongi pääle. Sääne hää sõit oll’ täl edimäne ja jäi ka perämädses, selle et 28. lehekuu pääväst muut’ Edelaraudtee ao ümbre.

  Mi kandi inemiisi kah’os tett muutusõ pääle om õnnõdu ka Ruusa kandi naanõ Kaja (35). Minevaasta käve tä kõgõ rongiga pääliina rahavarõividõ tegemise oppusõlõ.

  «Jah, aigladsõ rongi pääle jõvvat no kah, a niimuudu võtt sõit mi kandist pääliina viis tunni aigu,» tiid Kaja. Aigladsõmb rong, miä katõ tunni asõmõl kolm tunni sõit, lätt hummogu Tartost Talina poolõ kell 8:02.

  Edelaraudtee inemiisividämise juht Oherdi Annemari ütel’, et minevaasta uurõ nä kats kõrda, kuis inemise Tarto-Talina kipõrongi aoga rahul omma. Tull’ vällä, et inemise tahtva hummogu vähämbält ütsäs pääliina jõuda. 28. lehekuu pääväni jõudsõ kipõrong Talinalõ kell 9:32. «Taa ei olõ mipuulnõ kius ja mõnitus, a iks om nii, et muutusõ ei passi kõikilõ. Kah’os om noid, kiä varrampa Tartost pääliina tahva, inämb ku Orava puult tulõjit.»

  Oherd kõnõl’, et Põlva maavalitsus arvost’ näid ildaaigu Orava-Tarto rongi aigõ peräst. «Umõhtõ tuukõrd, ku asja paika pannimi, olti nõun, et inemise tahtva Tarton egäle poolõ tüüle jõuda. Ku maavalitsus tiid, kuis inemiisile kõgõ parõmb om, sis mi olõ nõun asja vahtsõst arotama,» kõnõl’ Oherd.

  Tä ütel’, et vähämbält õdagupoolõ jõud Talina-Tarto üts aigladsõmb rong kell 17:45 Tartolõ ja tast edesi tulõ Orava pääle kell 18:10.

  Allasõ Tiia
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
   
    
    
   Uma Lehe sõbõr!