Nummõr' 104
Piimäkuu 6. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Pelädä painajat vai ei?
 • Uudissõ
   
 • Kauksi Üllel näütemänge kogo
 •  
 • Vahtsõnõ sünnütüslaud joudsõ Võrolõ
 •  
 • Memme-taadi rahvapido
 •  
 • Pido lõpuh saiva kõiki kollõktiivõ juhi tenokirä ja roosiõiõ.
 • Elo
   
 • Rahvarõivit olõ-i kerge tetä
 •  
 • Kaska pääle 10 lambanahka
 •  
 • Maatohtri kõrvakündlist ja ruunõst
 •  
 • Kimmäs kaidsõ tsiko iist
 • Märgotus
   
 • Otsa Hannes: esihindä jaos ei jää õigõhõ aigogi!
 •  
 • Vikat vai trimmer?
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Kimmäs kaidsõ tsiko iist
   
   
  Loi Umma Lehte ja mõtli Suurõmõtsa Akseli pääle. Vast või viil mõnõl olla taad tsia-hätä kardokidõga.

  Kardokakasvataminõ olõ-i mõni kunst, a näide kaitsminõ om õks tükk tüüd külh. Neo Jumala puult luudu mõtsanotsu ei saa inämb süvvä kolhoosi aigu kasvatatuid vilju, kos nä seen elligi.

  Olõ esi maal kasunu ja poolõstsaani põllumiis. Ma kõnõlõ, kuis ma mõtsa veeren umma kardokapõldu tsiko iist kaidsa.

  Nu tsia omma hää kuulmisõ ja nägemisega. A omma pelgäjä kah. Kui koskil kuuldva mõnd krõbinat, ajasõ kõrva pistü ja kullõsõ. Kui edesi viil krabinat vai kliginät kuulda om, tegevä «röh-röh» ja omma kaonu.

  Läämi as’a mano. Ma tei kardokapõllulõ aia ümbre. Seo aid ei olõ harilik, a õkva tsiko jaos tett. Om vaia tsinktraati, et tõsõl-kolmandal aastal ka tuud traati pruuki saasi. Ei rossita är.

  Sõs om vaia mõnõ karbi plekitsit kaasi. Vinne aigu olli heeringäkarbi viiekilodsõ, noid ma esi ka tarvita. Suurõmba kaasõ nakkasõ tsikolõ kavvõmbast kaiõn parõmbilõ silmä. Sis tulõ mõtsa veerest tokkõ rako. Tokkõ vahel või olla no kümme meetrit, mille vaihele kats plekikaast või panda, mis omma traadi perän, mulk keskele tett. Mulk või olla suurõmb, sõs pleki juuskva parõmbalõ. Tsikolõ ei tähendä, kas pleki omma ka tsipakõnõ rossitõt.

  Ma pelksi külh, et murdva aida, a pleki kõlisi traadi perän. Tsia es tulõ. Kostpuult tsia aida murdva, sääl või plekikaasi rohkõmb ka olla, tsikol hää näid kaia, nägemine om näil hää ja kolinat om ka rohkõmb.

  Sõs om vaia kolmõtollitsit naklu, millel pää näppega är lõigada ja nagla «U»-kujolidsõs käändä. Sis saa nagla toki otsa lüvvä niimuudu, et traati saa trammi tõmmada. Parõmb om saiba ots tasatsõs lõigada.

  Seo tüüga lätt päiv aigu är, ku katõgese tetä. Mul oll’ vahepääl ka armas naasõkõnõ Aili abin.

  Ega hindäl tull’ kah väikene hirm pääle: ku pümme om ja viil väikene tuulõkõnõ kah puhk, sõs neo «poisi» juuskva tokkõ vaihõl traadi perän edesi ja tagasi ütstõsõ vasta, tegevä säänest larmi, et hoia ja keelä. Mul imä juhtu ütskõrd kullõma, pagõsi tõnõ är. Tä es tiiäki, et mul tsikolõ aid oll’ tett. Tsiga om madalamb ku inemine, tä näge naid plekilatakit taiva tagapõâa pääl ku mõnd sõaväke, kes või kaala karada. Üükuma and viil uma värmi mano.

  Hain tulõ traadi alt vikatiga är niitä, et pleki liigusi ja hellü teesi. Mul olõ-i inämb tsikoga hätä. Ma looda, et neo tsia omma kõik ütte sorti, küll nä saava arvu, et no mi ei tohe sinnäkantigi minnä. Ma soovida seo tüüga kipõ olla, selle et tsia võiva muidu pall’o kurja tetä.

  Mandli Sulev, Rõugõ valla Kähri külä miis
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
   
   
   Kae, miä ütel´!

  Dr Peep Pree man saat laskõ hindäle võro keele opõriiri, ku ei olõ sünnüst saati võro keelega õnnistõt! Seo om talent vai annõ, miä andas üteh!

  Põlva ansambli Winny Puhh jutun umast vahtsõst plaadist «Täämbä õdagu praadimi kunna». (EPL)
   
    
    
   Uma Lehe sõbõr!