Nummõr' 104
Piimäkuu 6. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Pelädä painajat vai ei?
 • Uudissõ
   
 • Kauksi Üllel näütemänge kogo
 •  
 • Vahtsõnõ sünnütüslaud joudsõ Võrolõ
 •  
 • Memme-taadi rahvapido
 •  
 • Pido lõpuh saiva kõiki kollõktiivõ juhi tenokirä ja roosiõiõ.
 • Elo
   
 • Rahvarõivit olõ-i kerge tetä
 •  
 • Kaska pääle 10 lambanahka
 •  
 • Maatohtri kõrvakündlist ja ruunõst
 •  
 • Kimmäs kaidsõ tsiko iist
 • Märgotus
   
 • Otsa Hannes: esihindä jaos ei jää õigõhõ aigogi!
 •  
 • Vikat vai trimmer?
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
   
  Kaska pääle 10 lambanahka
   
  Allasõ Tiia
  tiiaallas@hot.ee
   
  Kõivu Ele.
  Kanepi naanõ Kõivu Ele (50) tekk’ rahvarõividõ kooli lõputüüs Kanepi naasõ talvõrõiva. Kaska tekk’ tä Vahtsõliinast peri rõiva perrä, tuus kullu 10 lambanahka.

  Mütsü ja kinda valmist’ Kõivu Ele Kanepi perrä, suka olli muusõumin Rõugu kihlkunnast. Rahvarõivit om Ele tennü joba 1982. aastagast pääle.

  Tä om opanu rõividõ tegemist Kanepi koolin ja naisi käsitüütsõõrin. Perämädses tüüs saiva Elel valmis Kanepi Kargajidõ tandsurühmä rõiva. «Rassõt ei olõ tan midägi, a aigu jääs tüü kõrvalt veitüs,» ütles naanõ rahvarõividõ tegemise kotsilõ.

  Kõivu Ele oppas Kanepi ja Kruutusõ koolin käsitüüd ja Kanepin ka kunsti. Tä om uma kihlkunna käsitüüd kõgõ ka koolilatsilõ opanu.

  Ele poig Laur tands Kagu Kabujalakõisin ja tälle tekk’ imä rõiva. Tütär Hip kiräs’ ja ummõl’ uma hammõ esi.

  Tütär tands kah Põlva maakunna rahvatantsurühmän.

  Elel om alalõ imä ja vanaimä tettüt ilosat käsitüüd. Imä opsõ Võro Naiskutsõkoolin umblõmist ja käsitüüd. Vanaimäst omma täl perrä jäänü ilosa teki. Ele juurõ omma Rõugu kihlkunnan Viitinän.
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
   
   
   Kae, miä ütel´!

  Dr Peep Pree man saat laskõ hindäle võro keele opõriiri, ku ei olõ sünnüst saati võro keelega õnnistõt! Seo om talent vai annõ, miä andas üteh!

  Põlva ansambli Winny Puhh jutun umast vahtsõst plaadist «Täämbä õdagu praadimi kunna». (EPL)
   
    
    
   Uma Lehe sõbõr!