Nummõr' 104
Piimäkuu 6. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Pelädä painajat vai ei?
 • Uudissõ
   
 • Kauksi Üllel näütemänge kogo
 •  
 • Vahtsõnõ sünnütüslaud joudsõ Võrolõ
 •  
 • Memme-taadi rahvapido
 •  
 • Pido lõpuh saiva kõiki kollõktiivõ juhi tenokirä ja roosiõiõ.
 • Elo
   
 • Rahvarõivit olõ-i kerge tetä
 •  
 • Kaska pääle 10 lambanahka
 •  
 • Maatohtri kõrvakündlist ja ruunõst
 •  
 • Kimmäs kaidsõ tsiko iist
 • Märgotus
   
 • Otsa Hannes: esihindä jaos ei jää õigõhõ aigogi!
 •  
 • Vikat vai trimmer?
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
   
  Võrumaa valsi autor külän
   
  16. lehekuu pääväl oll’ Haabsaarõn kokkosaaminõ laulu «Mu latsepõlve Võrumaa» kirutaja Kõiva Indaga. Inda tull’ kohalõ üten uma vana esä Käärmani Henoga.

  Kõiva Inda om peri Sarust. Joba timä vanaimä oll’ kõva laulja.

  Haabsaarõn laulti ütenkuun hulga laulõ. Indal olli lauliku üten võedu. Tä saat’ laulõ akordioniga. Inemisi oll’ paiga pääle tulnu nii 20 ümbre. Huvilidse olli peris latsist nikani ku 80-aastadsini vällä. Arva, et Inda om üts väega esisugumanõ ja edesipüüdjä inemine.

  Raami Triinu
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
   
   
   Kae, miä ütel´!

  Dr Peep Pree man saat laskõ hindäle võro keele opõriiri, ku ei olõ sünnüst saati võro keelega õnnistõt! Seo om talent vai annõ, miä andas üteh!

  Põlva ansambli Winny Puhh jutun umast vahtsõst plaadist «Täämbä õdagu praadimi kunna». (EPL)
   
    
    
   Uma Lehe sõbõr!