Nummõr' 104
Piimäkuu 6. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Pelädä painajat vai ei?
 • Uudissõ
   
 • Kauksi Üllel näütemänge kogo
 •  
 • Vahtsõnõ sünnütüslaud joudsõ Võrolõ
 •  
 • Memme-taadi rahvapido
 •  
 • Pido lõpuh saiva kõiki kollõktiivõ juhi tenokirä ja roosiõiõ.
 • Elo
   
 • Rahvarõivit olõ-i kerge tetä
 •  
 • Kaska pääle 10 lambanahka
 •  
 • Maatohtri kõrvakündlist ja ruunõst
 •  
 • Kimmäs kaidsõ tsiko iist
 • Märgotus
   
 • Otsa Hannes: esihindä jaos ei jää õigõhõ aigogi!
 •  
 • Vikat vai trimmer?
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
   
  Memme-taadi rahvapido
   
  Riitsaarõ Lainõ
    
   
  Memme-taadi rahvapidol tandsman. 
    
  28. lehekuu pääväl peeti Võrol Kandlõ aiah suurt memme-taadi rahvapito.

  Ilm oll’ illos, päivgi paistu peris kavva aigu. Rahva jutu perrä sattõ tuudaigu Kubijal väegadõ kõvva vihma, a meid, pidoliidsi, vast iks hoiõti korgõmbalt puult.

  Kellä kolmõ aigu olli kõik laulja-tandsja valmi. Edimäne välläastõ oll’ õkvalt nigu 35 aastat tagasi: mul om väega meeleh, ku nuur olli ja pido tetti vallalõ tuuga, et «Maali ja Mihkli Haanist» aiva umma huumorit.

  Seokõrd kõnõli Haanimaast Köötsi Riina ja Kungla Ere, kiä olli memme-taadi rahvapido juhi. Kandlõ aiah jakku laulu-tandsu katõs tunnis. Rahvapido kava «Sõprusest sünnivad lilled» panni kokko Köötsi Riina, Kungla Ere ja Matsini Tiiu.
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
   
   
   Kae, miä ütel´!

  Dr Peep Pree man saat laskõ hindäle võro keele opõriiri, ku ei olõ sünnüst saati võro keelega õnnistõt! Seo om talent vai annõ, miä andas üteh!

  Põlva ansambli Winny Puhh jutun umast vahtsõst plaadist «Täämbä õdagu praadimi kunna». (EPL)
   
    
    
   Uma Lehe sõbõr!