Nummõr' 104
Piimäkuu 6. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Pelädä painajat vai ei?
 • Uudissõ
   
 • Kauksi Üllel näütemänge kogo
 •  
 • Vahtsõnõ sünnütüslaud joudsõ Võrolõ
 •  
 • Memme-taadi rahvapido
 •  
 • Pido lõpuh saiva kõiki kollõktiivõ juhi tenokirä ja roosiõiõ.
 • Elo
   
 • Rahvarõivit olõ-i kerge tetä
 •  
 • Kaska pääle 10 lambanahka
 •  
 • Maatohtri kõrvakündlist ja ruunõst
 •  
 • Kimmäs kaidsõ tsiko iist
 • Märgotus
   
 • Otsa Hannes: esihindä jaos ei jää õigõhõ aigogi!
 •  
 • Vikat vai trimmer?
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
   
  Kauksi Üllel näütemänge kogo
   
  Harju Ülle
   
   
  16. piimäkuul kell 14 näütäs kiränaanõ Kauksi Ülle Võro Instituudi saalin umma vahtsõt raamatut «Kuus tükkü» – ütitside kaasi vaihõlõ kor’at kuut näütemängu.
  «Kogosi hindä kirotõdu näütemängu kokko, mis nä saisva, inemise saasi lukõ ja mängi,» kõnõlõs Kauksi Ülle tuust, mille tä säändse raamadu kokko pand’.

  Kaasi vaihõlõ sai tükü «Pühak» (kirotõt katõ pääle Kivisildnikuga), «Ah tsusku külh...», «Kalmunäio», «Vihmatark» (Jaigi Juhani perrä), «Peko» (kirotõt katõ pääle Ruitlasõ Olaviga) ja «Imede ime».

  Kauksi Ülle pand parhilla kokko viil ütte näütemänge raamatut – võro kiränike puult latsilõ kirotõt näütemänge koko. «Võro keele oppaja ütli, et um iks maru veidü säändsit võrokeelitsit näütemänge, midä saanu koolin latsiga mängi,» seletäs Kauksi Ülle. Nii kirotasõki Kauksi Ülle esi, Ruitlasõ Olavi ja mitmõ tõsõ parhilla latsilõ vahtsit näütemänge. Raamat piäsi kokko saama sügüses.  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
   
   
   Kae, miä ütel´!

  Dr Peep Pree man saat laskõ hindäle võro keele opõriiri, ku ei olõ sünnüst saati võro keelega õnnistõt! Seo om talent vai annõ, miä andas üteh!

  Põlva ansambli Winny Puhh jutun umast vahtsõst plaadist «Täämbä õdagu praadimi kunna». (EPL)
   
    
    
   Uma Lehe sõbõr!