Nummõr' 53
Piimäkuu 22. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Eesti jalajälg' Pihkvamaal
 •  
 • Võrokõsõ "Tagahoovin"
 •  
 • Uma kiil' kuuldõmängun
 •  
 • Näütüs vanausoliisist
 • Elo
   
 • Jaaniolut tii esi!
 •  
 • Jaanitulõst ja vannust jaanipäävä-kombist
 • Märgotus
   
 • Läti-Võro armastus
 •  
 • Mäesaarõ Piia: rahvas taht võrokiilset näütemängu
 • Kirä
  Kagahii
  Esimuudu
  Perämäne külg
   
  Jaanimägi
     
   Om huvitav märki, et Vanakülä ei saa kuigimuudu olla ütegi külä edimäne nimi. Inne tuud, ku küläst Vanakülä sai, pidi täl määnegi tõnõ nimi olõma. Piaaigu säänesama lugu om Jaanimäega.
    Võromaal om kokko vähämbält 87
  Jaanimäke. Inämbüs näist omma Jaanimäe tuuperäst, et mäe pääl om kunagi tett jaanituld. Taa numbrõga om Jaanimägi kõgõ kõrduvamb kotussõnimi Võromaal – iks piä egän vanan vallan om uma Jaanimägi.

  Jaanimäki nime saa-i olla väega vana. Kasvai joba tuuperäst, et nimi Jaan sai meile tutvas pääle s'akslaisi tulõkit. Ku ka varahamba kesksuvõpühäl mäe pääl tuld tetti, sõs tuul tulõl oll' määnegi tõnõ nimetüs.

  Om huvitav märki, et jaanitulõ tegemises om iks valit külä kõgõ korõmb mägi. Vanast, ku võssu veidemb oll', olli tulõ niimuudu ütest küläst tõistõ nätä. Tulli lugõmisõ pääle esiki võistõldi, et kiä rohkõmb näge. A külä kõgõ korõmbal mäel pidi inne tuud kah nimi olõma, ku sinnä jaanituld tegemä harinõti.

  Tuuperäst või kimmäle usku, et Jaanimäe nime omma terve trobikonna vanõmbit ja mitund muudu mäenimmi kotusõ päält vällä söönü.

  Saarõ Evar
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  "Innejaanipääväne vihm om inämb väärt ku Riia liin!"

  Vanasõna trüüst' inemiisi, kiä vanva jaanikuu vihmast ilma

   
     
   Uma Lehe sõbõr!