Nummõr' 103
Lehekuu 23. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Eläjä inemiisi vara kallal
 • Uudissõ
   
 • Murdõlaulu- ja luulõpäävä Harglõn
 •  
 • Sada sõpra Kaika Laine sünnüpääväpidun
 •  
 • Tal’na «Liiso» lauluplaat
 • Elo
   
 • Ummamuudu palamisõ Võromaal
 •  
 • Tulinõ jüripäiv Vahtsõn Roosan
 •  
 • Kõgõ suurõmb ja kõgõ vähämb tulõkahi
 • Märgotus
   
 • «Mino Võromaa» kirotaja: tahami Võromaalõ elämä jäiä!
 •  
 • Hoitkõ ummi juuri
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
   
  «Mino Võromaa» kirotaja: tahami Võromaalõ elämä jäiä!
   
   
  18. lehekuu pääväl sai Võro Instituudi saalin avvuhinna neo koolilatsõ, kiä kirodi võrokeelitside kirätöie võistlusõlõ parõmbit juttõ.

  19. «Mino Võromaa» võistlusõlõ kirot’ timahavva 119 last.Avvuhinnasaajit oll’ hulga, võti nöpsist kinni ja ai juttu kolmõ noorõ inemisega, kiä omma peri Võromaa eri nukkõst.

  Liini Hedy sai võistlusõl avvuhinna lühkü näütemängu iist, miä kõnõl’ tuust, kuis rämps-söögist allergia saa. Rohtla Alfredile kõnõl’ vanaesä, kuis üts suvi jäi miilde oinas Piitre peräst ja tuu jutt sai kah preemiä. Langa Merle kirot’ hulga häid juttõ ja tuu iist anti tälle tegüsä kirotaja avvuhind.
   
   
   
  Liini Hedy (13) Vilustõ Põhikooli 6. klassist (4.-6. klassi jutuavvuhind) 
   
  Mitmõs kõrd om võistlusõlõ kirota?

  Edimäne.

  Kas võro keelen om kerge vai rassõ kirota?

  Kirota rassõ, kõnõlda om väega lihtsä.

  Kas teil koton kõnõldas võro kiilt?

  Iks kõnõldas. Imä, esä, kõik kõnõlasõ.

  Ku suurõs kasut kõnõlõt sõpru-tutvidõga võro keelen?

  Ku nä arvo saasõ, sis ma iks kõnõlõ.

  Kas vanavanõmbidõ juttõ om põnnõv kullõlda?

  Mullõ om kõgõ inämb juttõ kõnõlnu vanavanaimä. Vanaimä mitte nii pall’o.

  Kas tulõvigun nakkat elämä Võromaal vai suurõn liinan?

  Võromaal om iks niimuudu, et tah omma rahuligumba ja sõbraligumba inemise. Tah liinah rabõlõsõ iks ütele poolõ ja tõsõlõ poolõ. Ma taha iks siiä jäiä.

  Kas om valmis märgit, mis ala pääl võisi tulõvigun tüüd tegemä naada?

  Minno huvitas aolugu, a ma ei tiiä, kas ma taa pääle lää.

  Kiä om su meelest kõgõ torõdamb tuntu võrokõnõ?

  Ilvesse Aapo miildüs.
    
   
  Langa Merle (16) , Haani-Ruusmäe Põhikooli 9. klassist (tegüsä kirotaja avvuhind)  
   
  Mitmõs kõrd om sul «Mino Võromaa» võistlusõlõ kirota?

  Oi jummal...tõnõ klass jäi vahelõ, muido olõ egä kõrd kirotanu.

  Kas võro keelen om kerge vai rassõ kirota?

  Kirota om kergemb!

  Kas teil koton kõnõldas võro kiilt?

  Pall’o kõnõldas.

  Ku suurõs kasut, kas kõnõlõt sis sõpru-tutvidõga võro keelen?

  Ma kõnõlõ joba parhilla. Nal’akas om tsipakõnõ, ku ma mõista ja tõnõ ei mõista.

  Kas tulõvigun nakkat elämä Võromaal vai suurõn liinan?

  Siih. Liinah om ülearvo pall’o larmi.

  Kas om valmis märgit, mis ala pääl võisi tulõvigun tüüd tegemä naada?

  Ei mõista viil üteldä.

  Kiä om su meelest kõgõ torõdamb tuntu võrokõnõ?

  Mu umast küläst om peri Olle Raul, timä mullõ miildüs.
    
    
   
  Rohtla Alfred (10) Kääpä Põhikooli 3. klassist (1.-3. klassi jutu-avvuhind)  
   
  Mitmõs kõrd om võistlusõlõ kirota?

  Edimäne.

  Kas võro keelen om kerge vai rassõ kirota?

  Lihtsämb om kirota.

  Kas teil koton kõnõldas võro kiilt?

  Mul kõnõldas kõik aig.

  Ku suurõs kasut, kas kõnõlõt sõpru-tutvidõga võro keelen?

  Iks kõnõlõ.

  Kas tulõvigun nakkat elämä Võromaal vai suurõn liinan?

  Võromaal.

  Mis ala pääl võisi tulõvigun tüüd tegemä naada?

  Tulõtõrjõ huvitas.

  Küsse Harju Ülle
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
    
   Uma Lehe sõbõr!