Nummõr' 103
Lehekuu 23. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Eläjä inemiisi vara kallal
 • Uudissõ
   
 • Murdõlaulu- ja luulõpäävä Harglõn
 •  
 • Sada sõpra Kaika Laine sünnüpääväpidun
 •  
 • Tal’na «Liiso» lauluplaat
 • Elo
   
 • Ummamuudu palamisõ Võromaal
 •  
 • Tulinõ jüripäiv Vahtsõn Roosan
 •  
 • Kõgõ suurõmb ja kõgõ vähämb tulõkahi
 • Märgotus
   
 • «Mino Võromaa» kirotaja: tahami Võromaalõ elämä jäiä!
 •  
 • Hoitkõ ummi juuri
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
   
  Tal’na «Liiso» lauluplaat
    
   
    
  Timahavva saa Tal’na võrokõisi seldsi lauluandsambli «Liiso» kümneaastadsõs ja tekk’ tuul puhul uma lauluplaadi «Sa olõt illos, Võromaa».

  Plaadi pääl om 14 luku, päämidselt rahvalaulu ja ka mõnõ tuntumba autorilaulu – Kõiva Inda «Mu latsõpõlvõ Võrumaa», «Vana sann» (Tuulingu Ennu perrä).

  Tal’na võrokõisi selts sai minevaasta 15-aastadsõs. Seltsin om pia 150 Võromaa juuriga inemist, kiä tahtva hoita võro kiilt ja kultuuri.

  Seltsil om pääle lauluandsambli ka uma näütering «Hüdsi» ja käsitüütsõõr.

  UL
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
    
   Uma Lehe sõbõr!