Nummõr' 103
Lehekuu 23. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Eläjä inemiisi vara kallal
 • Uudissõ
   
 • Murdõlaulu- ja luulõpäävä Harglõn
 •  
 • Sada sõpra Kaika Laine sünnüpääväpidun
 •  
 • Tal’na «Liiso» lauluplaat
 • Elo
   
 • Ummamuudu palamisõ Võromaal
 •  
 • Tulinõ jüripäiv Vahtsõn Roosan
 •  
 • Kõgõ suurõmb ja kõgõ vähämb tulõkahi
 • Märgotus
   
 • «Mino Võromaa» kirotaja: tahami Võromaalõ elämä jäiä!
 •  
 • Hoitkõ ummi juuri
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
   
  Sada sõpra Kaika Laine sünnüpääväpidun
   
  Raami Triinu
    
   
  Laine ja Vahur juttu ajaman. 
    
  7. lehekuu pääväl kuts’ Kaika Laine inämb ku sada sõpra ja tutvat hindä 79. sünnüpäävä pittu. Pitu peeti inneskidsen Kaika algkooli majan, mis om õkvalt är remonditu.

  Laine-tädi kandsõ ilusit rahvarõivit. Õnnõsuuvja olli tulnu nii kavvõst ku lähkült. Kõiki külaliisi köütse ütte hää läbisaaminõ Lainega.

  Kõnnõ pidi Võru liinapää Eenmaa Iivi, kes ütel’, et tan ilman um kõgõ rassõmb asi tõisi inemiisi tiinmine. Paiga pääle olli tulnu ka telemiis Kersna Vahur, laulumiis Jõgioja Heldur üten uma esimuudu poja Piitrega, Leifi Olaf ja tõsõ.

  Võrumaalt peri Kuslapi Voldemar võtt’ Laine aus mitmit kõrdu laulu üles, pilli mänge Jõgioja Heldur. «Kaanimiis» Soe Elmar lugi Lainele tervitüses luulõtusõ ja Karula keriguopõtaja Tanilasõ Enno pidi inne süümä nakkamist söögipalvusõ – nigu Laine suuv oll’.

  Sünnüpäävälats Laine pidi kõnnõ. Tä tennäs’ kõiki süämest, et inemise saiva uma egäpäävätse tüü jättä ja tedä taal tähtsäl pääväl avvustama tulli.

  Lõpõtusõs suuvsõ Laine, et Jummal juhisi kõiki paiga pääle tulnu inemiisi ellu, nigu tä um juhtnu timä ellu. Et kokku tulnu küläliisil iks hää tuju olõsi ja tandsi saasi, mänge pilli lõõdsamiis Põldsepä Margus. Ka Laine lei tandsu Piitre, Volli ja Olafiga.
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
    
   Uma Lehe sõbõr!