Nummõr' 103
Lehekuu 23. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Eläjä inemiisi vara kallal
 • Uudissõ
   
 • Murdõlaulu- ja luulõpäävä Harglõn
 •  
 • Sada sõpra Kaika Laine sünnüpääväpidun
 •  
 • Tal’na «Liiso» lauluplaat
 • Elo
   
 • Ummamuudu palamisõ Võromaal
 •  
 • Tulinõ jüripäiv Vahtsõn Roosan
 •  
 • Kõgõ suurõmb ja kõgõ vähämb tulõkahi
 • Märgotus
   
 • «Mino Võromaa» kirotaja: tahami Võromaalõ elämä jäiä!
 •  
 • Hoitkõ ummi juuri
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
   
  Murdõlaulu- ja luulõpäävä Harglõn
   
  Laube Kadri
   
   
  12. latsi murdõlaulu- ja luulõpäävä tõiva Harglõlõ 19.-21. lehekuul inämb ku 300 külälist. Egäl aastal tulõva umma kiilt ja kultuuri tähtsäs pidävä latsõ ja noorõ üten Eestimaa koolin kokko, et kuun murdõlaulu- ja murdõluulõpäivi pitä. Harglõn saiva kokku 26 kooli noorõ.

  Kõgõ eksootilidsõmba osalõja olli Mustjala Põhikoolist Saarõmaalt, Sillamäe Eesti Põhikoolist ja Kärdla Ütisgümnaasiumist. Võromaa esindüs oll’ kokko pant neläst koolist: Haani, Mõnistõ ja Puiga Põhikuul ja Varstu Keskkuul. Setomaa iist olli välän Verska Gümnaasiumi latsõ.

  Edimädsel õdagul kutsõ Maaimä (Radsini Lea) latsi hindäle Niidü tallu küllä. Egä rühm and’ tälle kingitüse ja opas’ uman kandin tunt tsõõrimängu vai tandsu. Õdak oll’ külm, a Maaimä hää soovi, lämmi hainatsäi ja tandsu hoiõ süäme lämmä.

  Puulpäävä näüdäti küläliisile Saru ristipuid, Mõnistõ muusõummi ja Mõtsavelle tallu. Harglõn saadi teedüst Pühä pedäjä ja Tellingumäe kotsilõ. Valga liinan tekki võro latsõ tutvust muusõumi ja keskraamadukogoga. Inne puulpääväst pääkontsõrti oll’ võrokeeline kerigutunn. Keriguopõtaja Ehasalu Vallo oll’ vällä otsnu vana võrokeelidse keriguteksti ja laulu.

  Pääkontsõrdilõ olli tulnu ka Saksa Katrin, Tombergi Ene ja Mõnistõst peri Silla Ants Tallinna Lastekaitse Liidust, kiä 12 aastat tagasi luulõpäivi mõttõga vällä tull’.

  Tulõvaasta oodõtas kõiki Läänemaalõ Virtsu kuuli.
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
    
   Uma Lehe sõbõr!