Nummõr' 102
Lehekuu 9. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Lõõdsamängjist tulõ raamat
 • Uudissõ
   
 • Kolmas võrokiilne Täheke
 •  
 • «Mino Võromaa» – 153 umakeelist kirätüüd
 •  
 • Tutipäiv Antsla muudu
 • Elo
   
 • Maailmameistri imä
 •  
 • Inneskine mõtsavaht korjas vanno nall’o
 • Märgotus
   
 • Imäst, latsist ja lehmist
 •  
 • Laine Andre: ku mul es olnu tandsu, sõs es olnu ka minno!
 • Kirä
  Innembi
  Perämäne külg
   
   
  Võro liin 80 aastat tagasi
    
   
    
  Ma kiroda umast koolipõlvõalgusõ aost 1923.-1930. aastal. Sis oll’ Võrol kõgõ suurõmb maja Jüri uulits 20, kos oll’ Paula kohvipuut. Perän ehitedi maavalitsusõ majalõ manu ja tetti ka Eesti Panga maja, mis tuudaigu turu viirde jäi.

  Võro liinast ütel puul oll’ Tamula järv ja suu, tõsõl puul Koreli ja Poti jõõkõsõ. Potijõgi oll’ suurõmb, sääl oll’ ka vesiveski.

  1927. aasta keväjä püüdsemi suurõmbidõ poiskõisiga loodsigu päält ja võrguga viidikide kudõmisõ aol kalla.

  Liinapiir oll’ Potijõõst. Tõsõl puul oll’ Poti kõrdsi vana hoonõ, perve pääl kavvõmbal savikivist maja, kon oll’ Võro vallavalitsus, nuu inämb es olõ liina uma.

  Oll’ sääne jutt, et Potijõõn omma traathussi, mis omma nigu hobõsõhanna jõhvi ja tüküse inemise naha alla minemä.

  Ei tiiä, kas no kutsutas Potijõkõ inämb säändse nimega. Kõrdsiaost om pall’o aigu müüdä lännü. Liinaplaani pääl om tä Kalaoja nime all. Ülembjoosu olli ütstõõsõlõ lähkün, vesi lasti Koreli jõkkõ ja suvõl kuivi Kalaoja är.

  Tuul aol käve postividämine raudtiid piten. Tuujaos oll’ postivakon, mis võtt’ ka kirä vasta. Vagonisaina sisse oll’ mulk tettü, kohe sai kirä sisse laskõ.

  Sis sõidõti hobõsidõga Postijaama, säält viidi post edesi. Võrol oll’ tuu jaos ummamuudu vankri, iin istsõ kutsar, sis oll’ ruum postilõ ja takan korgõmba kotusõ pääl postivormiga miis.

  Sis es olõ raadiot. Talina uudissit sai aolehest järgmädsel pääväl lukõ. Ku oll’ 1924. aasta 1. joulukuu päävä mäss, sis oll’ kipõ, et Talina aolehti saia. Raamadupoodist «Songi ja Semm» sai aolehti osta. Uulidsa pääl müüjäl oll’ leht üts mark kallimb.

  Raudtiijaamast veeti kaup hobõsidõga liina, õgal suurõmba poodi peremehel oll’ hobõsõ looga pääl nimi, tuuperäst pidi looga laja olõma, et nimme saasi kirota.

  Autit oll’ sis veidü. Ildampa naati kraami autoga ka vidämä, egä uulidsa nuka pääl pidi tuututama, ku autit rohkõmb sai, sis keeleti tuu är.

  Simsoni Andrus

   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
    
   Uma Lehe sõbõr!