Nummõr' 102
Lehekuu 9. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Lõõdsamängjist tulõ raamat
 • Uudissõ
   
 • Kolmas võrokiilne Täheke
 •  
 • «Mino Võromaa» – 153 umakeelist kirätüüd
 •  
 • Tutipäiv Antsla muudu
 • Elo
   
 • Maailmameistri imä
 •  
 • Inneskine mõtsavaht korjas vanno nall’o
 • Märgotus
   
 • Imäst, latsist ja lehmist
 •  
 • Laine Andre: ku mul es olnu tandsu, sõs es olnu ka minno!
 • Kirä
  Innembi
  Perämäne külg
   
   
  Inneskine mõtsavaht korjas vanno nall’o
    
   
  Sarapuu Jakub kõnõlõs häämeelega vanno nall’o. 
    
  Sarapuu Jakub (67) om sündünü Obinitsa lähkül Suurõ-Härmä küläh. Täl om pääh hulga vanno nall’o ja tä kõnõlnu näid väega hää meelega, a kullõjit olõ-i kukki pall’o.

  Jakubi naanõ kuuli viis aastakka tagasi ja tuust aost omma täl seltsis kats pinni ja hulga lambit. Tä tütär eläs Tal’nan ja om sõaväe latõ ülemb, poig eläs Võrol.

  Jakubi esä kuuli, ku tä oll’ 11-aastanõ. Sõs juhtu väega hallõ lugu: esä oll’ vaia matusaida viiä, a brigadiir ütel’, et kipõl tüüaol ei saa hobõsit anda. Õnnõs tulli Luhamaalt sugulasõ katõ hobõsõga ja esä sai mulda pantus. Tükü ao peräst tahtsõ tuusama brigadiir hobõst, et põrsa Petserihe viiä. «Imä ütel’ külh, et olõ-s vaia anda, a tä õks and’,» kõnõlõs Sarapuu Jakub.

  Kolhoosiaol läts’ Jakub mõtskunda tüüle ja oll’ 25 aastat mõtsavaht.

  Kesoneni Helena
   
   
  Jakubi nall’o

  * Miis kõnõlõs: «Võti naasõ Elsa. Edimält oll’ nigu valgõ klaar, kuvvõ kuu peräst antoonovkas – kipõ ja kõva!»

  * Mehe tegevä tarõn suitsu, naanõ tulõ sisse: «Siin püsüs kirvõs ka pistü!» Miis Vanja võtt’ taldrigu ja visas’ aknõst vällä: «Kas tjulep joba värsket õhku?»

  * Närdsuseto Vass’o unõht’ vilepilli üüses vankri pääle. A üüse olli poiskõsõ kõik pilli är varastanu. Vass’o tull’ hummogu üles, liin oll’ huikmist täüs ja Vass’o kärät’: «Ku võti piidsa, sõs pessi poiskõsõ roodsaga mutta!»

  * Üts seto miis läts’ Petserih tsäimajja ja telse 50 klaasi tsäid. Oobõri imesti, et kas joud är juvva. Vanamiis oll’ sääne pirakas ja jõigi är, ussõ pääl küsse viil, et äkki juhtus joogivett ka olõma? Vat oll’ miis!

  * Vahtsõliina lossiherr käve sagõhõhe hobõsõga liina litse mano. Ütskõrd tull’ tä jälki hummogu kodo ja naanõ ütel’ussõ päält: «Varra sait!»

  Herr mühät’ õnnõ: «Varra!» ja käänd’ sis hobõsõ jälki Võro poolõ.

  * Politseikadettõl olli eksämi. Üts lasti sisse, tõsõ olli ussõ takan. Küsti, et mis tiit, ku leeväsaban om segähüs?

  Kadett ütel’vasta: «Kõgõpäält tii selges, et seod kaupa om tettü ja tetäs edesi, sõs säe inemise kõrdapiten ritta ja saisa esi ka jär’ekõrda.»

  Sisse lätt tõnõ kadett. Küstas, et mis tiit, ku kuulõt uulitsa pääl naasõ rüükmist ja pall’o miihi om ümbretsõõri?

  Tuu tõnõ kadett oll’ edimädse kadeti vastamist päält kullõlnu ja vastas’: «Kõgõpäält tii selges, et seod kaupa om tettü ja tetäs edesi, sõs säe inemise kõrdapiten ritta ja saisa esi ka jär’ekõrda!»
   
    
   
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
    
   Uma Lehe sõbõr!