Nummõr' 102
Lehekuu 9. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Lõõdsamängjist tulõ raamat
 • Uudissõ
   
 • Kolmas võrokiilne Täheke
 •  
 • «Mino Võromaa» – 153 umakeelist kirätüüd
 •  
 • Tutipäiv Antsla muudu
 • Elo
   
 • Maailmameistri imä
 •  
 • Inneskine mõtsavaht korjas vanno nall’o
 • Märgotus
   
 • Imäst, latsist ja lehmist
 •  
 • Laine Andre: ku mul es olnu tandsu, sõs es olnu ka minno!
 • Kirä
  Innembi
  Perämäne külg
   
   
  Tutipäiv Antsla muudu
   
  Raami Triinu
    
   
  Antsla tutipidulidsõ: «Tohtri abilinõ» Hommiku Kerli (kural), «printsess» Pihlaka Pille ja «piraat» Dimitrijeva Julia. 
    
  Perämädse koolikellä päiv om kuulõn iks tutipäiv. Antsla Gümnaasiumin peeti tutipäivä minevä kuu 28. pääväl ja tenü 11. klassõlõ oll’ tuu väega nal’alinõ.

  Meid, koolilõpõtajit, uutsõ iin õhupallõ, linikide ja mänguasjuga ilusas tett klassitarõ. Kõik olli hinnäst põnõvalõ rõivilõ pandnu: oll’ satsõ, sleihve, põlvpükse ja põlvikit, kõnõlõmalda mänguasjust ja pulgakommõst.

  Meid viidi Antsla uulitsit piten jalutama, keskliinan tull’ tetä ummamuudu võimlõmist: kesk risttiid ohutussaarõ pääl ja politsei kimmä perräkaemisõ all. Muusiga tull’ autust ja nuurmiis-näio 11. klassist näütsi harotuisi ette.

  Vallamajan uutsõ meid vallavanõmb Tõntsu Tiit esi. Tä suuvsõ meile jõudu ja pand’ süäme pääle, et mi kodukotust peris är es unõhtanu.

  Koolimaja man tagasi, tull’ tetä viguridega teatõvõistlust, tsukrukoti seen hüpädä jne. Kõik lõpõtaja sai paprõ, et tuust linnuk tetä ja õhku visada. Klassijuhataja pidi linnuki üles korjama. Võitja pidi olõma tuu oppaja, kes rohkõmb saa, a mõlõmba oppaja sai ütepall’u linnukit! Kriitega joonistimi viil lemmikoppaja näopildi.

  Koolisaalin oodi meid väiku «nõia» – algklassõ latsõ, kel oll’ samal pääväl nõiapidu ja nä kõik olli väega vahvalt rõivin. Meile laulti kolm laulu, miä tuju hääs teivä. Perämäne laul miildü kõigilõ nii väega, et nõudsõmi tuud viil kõrd.

  Käsitüüklassi oll’ kohvilaud tett. Sääl olli 11. klassi, koolijuhi ja muiduki lõpõtaja. Direktor Kooli Heinar pidi kõnnõ, ütitselt kõnõlimi umist oppajist.

  Taad väega lõbusat tutipäivä jääs miilde tulõtama hulga ilusit pilte, autogrammõga mänguas’a, plakati, prügükast, madrats, aabitsa, ujumisrõnga, palli ja ilusa mälestüse.  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
    
   Uma Lehe sõbõr!