Nummõr' 102
Lehekuu 9. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Lõõdsamängjist tulõ raamat
 • Uudissõ
   
 • Kolmas võrokiilne Täheke
 •  
 • «Mino Võromaa» – 153 umakeelist kirätüüd
 •  
 • Tutipäiv Antsla muudu
 • Elo
   
 • Maailmameistri imä
 •  
 • Inneskine mõtsavaht korjas vanno nall’o
 • Märgotus
   
 • Imäst, latsist ja lehmist
 •  
 • Laine Andre: ku mul es olnu tandsu, sõs es olnu ka minno!
 • Kirä
  Innembi
  Perämäne külg
   
   
  «Mino Võromaa» – 153 umakeelist kirätüüd
   
   
  18. lehekuu pääväl kell 13 kuulutõdas Võro Instituudi saalin (Võro, Tarto 48) vällä koolilatsi kirätöie võistlusõ «Mino Võromaa» parõmba kirotaja.

  Timahava kirodi Võromaa ja Setomaa kuulõ latsõ võistlusõlõ 153 umakeelist tüüd.

  Umakeelitside kirätöie autoridõ avvustamisõlõ ja avvuhindu kättejagamisõlõ omma oodõdu kõik kirotaja ja ka tõsõ, kinkal huvvi latsi juttõ ja luulõtuisi vasta.

  Noorilõ kirotajilõ tulõ häid suuvõ ütlemä ka Võro maavanõmb Tuliku Ülo. Ummi laulõ laul Ilvesse Aapo.

  Võro Instituut pand’ «Mino Võromaa» võistlusõlõ saadõduist töiest kokko ka vahtsõ kogomigu «Mino Võromaa 19». Raamatut näüdätäs ja taast kõnõldas paiga pääl lähembält.

  UL

   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
    
   Uma Lehe sõbõr!