Nummõr' 53
Piimäkuu 22. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Eesti jalajälg' Pihkvamaal
 •  
 • Võrokõsõ "Tagahoovin"
 •  
 • Uma kiil' kuuldõmängun
 •  
 • Näütüs vanausoliisist
 • Elo
   
 • Jaaniolut tii esi!
 •  
 • Jaanitulõst ja vannust jaanipäävä-kombist
 • Märgotus
   
 • Läti-Võro armastus
 •  
 • Mäesaarõ Piia: rahvas taht võrokiilset näütemängu
 • Kirä
  Kagahii
  Esimuudu
  Perämäne külg
   
  Ilm
  Om jahhe ja satas
     
    
     
  Bergmanni Karl, ilmavana

  Jaaniõdagu ja jaanipäävä või mõnõl puul vihma sata, a suurt üle-eestilist vihma tulõ-i.

  Jahhe ilma jakkusõ piimäkuu lõpuni, peris suurt kuuma massa-i uuta.
  Hainakuu edimädse päävä tulõva parralt lämmä. Mõnõl puul tulõ vihma.
  Õigõt kuuma või-olla seo suvi ei tulõki, ilma umma ka edespiten jahhe ja segädse.
    
     
   
   
  Ilm suuren ilman
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  "Innejaanipääväne vihm om inämb väärt ku Riia liin!"

  Vanasõna trüüst' inemiisi, kiä vanva jaanikuu vihmast ilma

   
     
   Uma Lehe sõbõr!