Nummõr' 102
Lehekuu 9. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Lõõdsamängjist tulõ raamat
 • Uudissõ
   
 • Kolmas võrokiilne Täheke
 •  
 • «Mino Võromaa» – 153 umakeelist kirätüüd
 •  
 • Tutipäiv Antsla muudu
 • Elo
   
 • Maailmameistri imä
 •  
 • Inneskine mõtsavaht korjas vanno nall’o
 • Märgotus
   
 • Imäst, latsist ja lehmist
 •  
 • Laine Andre: ku mul es olnu tandsu, sõs es olnu ka minno!
 • Kirä
  Innembi
  Perämäne külg
   
   
  Kolmas võrokiilne Täheke
   
   
  Latsiaokiräl Täheke tull’ vällä joba kolmas võrokiilne nummõr.

  Vahtsõt võrokeelist Tähekest näüdätäs Võrol raamadukogo latsiosakunnan 16. lehekuu pääväl kell 11 ja Põlvan Mammastõ Latsiaid-Algkoolin kell 13.

  Võrokiilsen Tähekesen om seokõrd juttu tuust, kuis Võro koolilatsil käve külän kirämiis, raamadu «Anni rännuteel» autor Püttsepä Juhani.

  Juhani esi kirotas tuust, kuis tä ütskõrd mõtsan mõtsatsikoga kokko trehväs’.

  Seenevana Parmasto Erast kirotas vereväst kärbläseseenest, kirotõdas Eesti kõgõ vanõmbast puust Tammõ-Lauri tammõst ja mitmit asju om immipääväst.

  Tähekesele kirot’ luulõtuisi Kauksi Ülle ja luu «Mõtõ» Kaplinski Jaan, kon tä seletäs, mille must ja karvanõ mõtõ sillest mõttõst etemb om.

  Juttõ kirodi latsõ mitmõlt puult vanalt Võromaalt.

  Tähekesen om ka kats võrokeelist koomiksit. Opatas, kuis meisterdä paprõst ruusi.

  Tähekese kaasõpildi tsehkend’ Lauritsa Piitre. Viil om Tähekesen Navitrolla ja Gulgi Alberti pilte.

  Võrokiilse Tähekese saava kingis kõik 1. klassi latsõ ja võro keele opja latsõ.

  UL


  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
    
   Uma Lehe sõbõr!