Nummõr' 101
Jürikuu 25. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Vanna maia massa-i tsurki
 • Uudissõ
   
 • Saa valli Aasta Immä
 •  
 • Põlvan kõnõldi miihist
 •  
 • Suvõülikuul tulõ põimukuul Valgjärvel
 • Elo
   
 • Vahtsõ kangapuu sünnüse vannu piili perrä
 •  
 • Perimüskoda ku mõttõviis
 • Märgotus
   
 • Laanetu Kolla: kobras om väiga inemise muudu!
 •  
 • Inglüsmaast ja kodost
 • Kirä
  Innembi
  Perämäne külg
   
   
  Põlvan kõnõldi miihist
   
   
  Minevä neläpäävä kõnõli tohtri ja tõsõ as’alidsõ Põlvan õnnõ miihist – peeti konvõrentsi «Mees muutuvas ühiskonnas».

  Peeti nõvvo, kuis saasi jako säändsest ebaõiglusõst, et eesti mehe eläse keskmädselt 64 ja naasõ 76 aastat. Ku kõvva tüüd tetä, võisi neo numbri olla aastal 2015 miihil 73 ja naisil 80 aastat.

  Ka tuu olõ-i hää, et Eestin om 300 naisitohtrit, a miihitohtrit om terve riigi pääle kokko õnnõ kolm. Üts näist, Ausmehe Kristo, oll’ kah Põlvahe sõitnu ja kõnõl’, et miis lätt sis tohtri mano, ku iks hätä inämb sukugi är kannata saa-i. A sis või joba ilda olla ja nii jääski pall’odõ miihi elo lühküs.

  Miihi-konvõrendsil es saia müüdä ka homo-teemast: nigu ütskõrd «Kahvli»-telesaatõn, vaidli umavaihõl hariliku perekunna iist saisja Helme Martin ja Gay-liidu miis (Koka Indrek).

  Sotsiaalpsühholoog Niibergi Toivo tougas’ ümbre arvamisõ, et naasõ omma kõvõmba võlsja ku mehe: joba poiskõsõ võlsva kats kõrda inämb ku tütärlatsõ.

  Mikandi miihi kotsilõ kõnõl’ Dreyersdorffi Mare Põlva maavalitsusõst. Timä jutust tull’ vällä, et miihi om meil küländ hulga, a elokvaliteet om näil kehväkene – viina- ja tervüsevia omma iks väega pall’odõl külen.

  Harju Ülle

   
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  synaraamat!!!
    
    
   Uma Lehe sõbõr!