Nummõr' 101
Jürikuu 25. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Vanna maia massa-i tsurki
 • Uudissõ
   
 • Saa valli Aasta Immä
 •  
 • Põlvan kõnõldi miihist
 •  
 • Suvõülikuul tulõ põimukuul Valgjärvel
 • Elo
   
 • Vahtsõ kangapuu sünnüse vannu piili perrä
 •  
 • Perimüskoda ku mõttõviis
 • Märgotus
   
 • Laanetu Kolla: kobras om väiga inemise muudu!
 •  
 • Inglüsmaast ja kodost
 • Kirä
  Innembi
  Perämäne külg
   
   
  Saa valli Aasta Immä
   
   
  Põlva maakunnan valitas imädepääväs Aasta Immä timahava edimäst kõrda,Võrol tetäs taad joba viiendät aastat.

  «Kostkaudu sõs viil umakultuuri mano jõudas, ku mitte uma imä perrä,» vastas Põlva Naisliidu esinaanõ Zirnaski Laine küsümisele, kas Aasta Imä man om tähtsä lugupidämine paikligu kultuuri vasta.

  Zirnaski Laine sõnnu perrä om tä mitmit kõrdu olnu valiman kõgõ Eesti Aasta Immä ja Essä ja ka sääl om alati hinnatu tuud, kuvõrd kandidaadi omma rahvuskultuuri avitanu elon hoita.

  «Uma kodokandi kultuuri tähtsäspidämine uma perre kaudu um suur ja tähtsä asi,» tiid Talinan sündünü ja no joba 20 aastakka Põlvan elänü naanõ, katõ latsõ – Mardi ja Kadri – imä.

  Aasta Imä ettepanõkit saa tetä egä inemine. Uma Leht kuts ummi lugõjit üles esitämä nii Põlva ku Võro maakunna Aasta Imä tiitli saajis kangit Võromaa naisi, kiä latsikasvatamisõ mant omma jõudnu pall’o tetä ka mi paikligu kultuuri püsümise hääs.

  Mõttit tuu kotsilõ, kiä Aasta Imäs passis, piäsi löüdümä ka Uma Lehe numbrit läbi kaiõn. Aigu kandidaatõ nimmi saata om 28. seo kuu pääväni (Võro Maavalitsus) ja vahtsõ kuu 4. pääväni (Põlva Maavalitsus).

  Allasõ Tiia


   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  synaraamat!!!
    
    
   Uma Lehe sõbõr!