Nummõr' 100
Jürikuu 11. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Räpinläisi murõ – tsolgit jõgi
 • Uudissõ
   
 • Preemiä Kama Kaido mängmise iist
 •  
 • Sännä mõisan peeti Adsoni päivä
 • Elo
   
 • Haanimiis «Väljalennuga» Egiptusõn
 •  
 • Alevi Silver: ilma autolda saa, huumorilda om rassõmb!
 • Märgotus
   
 • Mulgi ja seto läävä iist är
 •  
 • 100. Uma Leht: midä arvasõ tuntu inemise Umast Lehest?
 • Kirä
  Kagahii
  Perämäne külg
   
   
  Joudu järgmädse 100 lehe välläandmisõs!
   
  Tuu oll’ hainakuul kuus aastakka tagasi, ku osti Villändi liinan putkast aolehe Sakala, mink edimädse küle pääl oll’ teedüs: naas’ ilmuma võrokiilne aoleht «Uma Leht».

  Postimaja oll’ lähkün – tei õkvalt telmise är aastaga lõpuni. Tuust aost pääle olõ telnü Umma Lehte kooni täämbädse pääväni vällä.

  Mino iin lavva pääl om unik aolehti, Ummi Lehti. Mille ma näid hoia – seo om mino jaos ummamuudu varandus.

  Võromaan ja võro keelen om määnegi vägi, miä tõmbas. Neo aolehe omma jupp Võromaa aoluust. Võromaa inemiisil om vaimu ja väke.

  2002. aastaga joulukuu numbrin om üte poiskõsõ pilt, kink nimi om Tsaro Elikar. Timä või esiki mino sugulanõ olla – mu lelläpoig Tsaro Alfred elli Rosmal, äkki mõni timä pojapoigõst? Alfred esi sai autoõnnõtusõn vika ja kuuli är.

  Egäst lehest olõsi midägi tähtsät vällä võtta. Minkast pia kuvvõ aastaga joosul Umast Lehest lukõ om olnu, saa-i paari lehe pääl är tähendä. Jää-i muud üle ku suuvi õnnõ ja joudu järgmädse saa Uma Lehe välläandmisõs!

  Tsääro Elmar, Uma Lehe lugõja Viiratsist
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  synaraamat!!!
    
    
   Uma Lehe sõbõr!