Nummõr' 100
Jürikuu 11. päiv 2006
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Räpinläisi murõ – tsolgit jõgi
 • Uudissõ
   
 • Preemiä Kama Kaido mängmise iist
 •  
 • Sännä mõisan peeti Adsoni päivä
 • Elo
   
 • Haanimiis «Väljalennuga» Egiptusõn
 •  
 • Alevi Silver: ilma autolda saa, huumorilda om rassõmb!
 • Märgotus
   
 • Mulgi ja seto läävä iist är
 •  
 • 100. Uma Leht: midä arvasõ tuntu inemise Umast Lehest?
 • Kirä
  Kagahii
  Perämäne külg
   
   
  Sännä mõisan peeti Adsoni päivä
   
  Valpri Liina
      
   
   
  Räti Karolin lugi luulõtust nigu peris näütlejä. Pärna Janek oll’ algklassilatsist kõgõ parõmb lugõja. 
      
  Riidi, 7. mahlakuu pääväl tull’ Sännä mõisalõ ütsäst Võromaa koolist 23 last üten oppajidega, et tetä võrukiilse luulõ lugõmisõ võistlust.

  Kõgõ noorõmbitest, 1. – 4. klassi latsist tunnistõdi pääavvuhinna (Tauli Anu kujondõt hammõ) väärilidses Pärna Janek Rõugõ kooli 4. klassist, kiä lugi väega suurõ ütenelämisega Artur Adsoni luulõtust «Vahetund». Janeki oppaja Paasi Maia löüdse, et Janekile kõlvas’ sääne luulõtus. Janek tull’ edimädses ka minevaasta Adsoni pääväl.

  5. – 9. klassi lugõjidõ hulgast nimmati pääavvuhinna saajas Kääpä kooli 7. klassi tütrik Räti Karolin (oppaja Aidma Hele ja Kähri Jana). Iheri Rihhardi luulõtust «Silmä» lugõdõn oll’ Karolin õkva nigu peris näütlejä.

  Karolini pidi savist hobõsõravvaga meelen ka MTÜ Sänna Mõisakeskus. Mõisakeskusõ puult sai savist pinikese Lepistü poiskõnõ Paali Alvar Rahmani Jani luulõtusõ «Uni» ettekandmisõ iist.

  Pääle tuu anti viil härgütüsavvuhindu, kutsit Kaika suvõülikuuli ja keväjädsele Võromaa reisile. Suurõ julgusõ preemiä sai Kõlli Kersti Parksepä keskkooli 12b klassist. Tä oll’ kõgõ vanõmban astmõn ütsainus luulõlugõja.

  Kõik oppaja saiva kingis Kauksi Ülle «Imäplaadi».

  Adsoni-võistlusõl kävve latsõ Vahtsõliina, Varstu, Kääpä, Parksepä, Haani, Krabi, Rõugõ, Lepistü ja Pikäkannu koolist.

  Latsi hinnas’ žürii, kon olli Nele Reimann-Truija ja Fastrõ Mariko Võru Instituudist, Rõugõ kultuurijuhtja Köötsi Riina ja luulõtaja Contra.
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  synaraamat!!!
    
    
   Uma Lehe sõbõr!